Har en arbetsgivare rätt till skadestånd när en domstol dömt en anställd till fängelse?

En anställd blir oskyldigt dömd för ett brott och fängslas en tid, finns det någon ersättning för förlorad inkomst och tappade jobb för arbetsgivaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Sammanfattning av svaret

För att det ska bli aktuellt med ett skadestånd så krävs det att den oskyldigt dömde blir rentvådd i en ny domstolsprocess, detta kallas ”att begära resning”. Det är bara den felaktigt dömda personen som har rätt till skadestånd, arbetsgivaren har därför ingen möjlighet att få någon ersättning för förlorad inkomst eller tappade jobb.

Inledning

Jag kommer att börja med att kortfattat beskriva hur en resning går till eftersom den felaktiga domen är grunden till skadeståndet som senare kan betalas ut av staten, utan en grund så kan det inte dömas ut ett skadestånd. Jag kommer sedan att behandla själva skadeståndet och försöka förklara varför en arbetsgivare inte har rätt till ett skadestånd i det här fallet.

Hur blir en oskyldigt dömd person rentvådd?

Om en person blir oskyldigt dömd och sitter felaktigt fängslad så kan hen begära resning hos Högsta Domstolen. För att nå framgång med en sådan talan så måste hen kunna ge domstolen ny bevisning som gör att hens oskuld kan bevisas eller att redan befintlig bevisning i målet har bedömts på ett felaktigt sätt och att detta fel från domstolarnas sida innebär att hen blev oskyldigt dömd (Rättegångsbalken 58 kapitlet 2 och 5 §)

Ifall Högsta Domstolen bedömer att det finns skäl för att resningen ska beviljas så skickar dem ner målet till den domstol som dömde personen, i vissa enstaka fall så kan HD även direkt fria personen om det är uppenbart att hen är oskyldig (Rättegångsbalken 58 kapitlet 7§).

Kan personen och arbetsgivare få skadestånd för den kränkning och skada som den felaktiga domen innebär?

Om det efter detta står klart att domstolarna dömde fel första gången då de dömde personen så har hen rätt till ersättning för det lidande som domen och fängelsestraffet inneburit. Personen har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst under den tid då hen varit felaktigt dömd och fängslad (Skadeståndslagen 3 kapitlet 2§).

Denna rätt till skadestånd tillfaller som jag skrev i inledningen bara den person som blev oskyldigt dömd. Arbetsgivaren har därför ingen rätt att kräva att staten ska ersätta det inkomstbortfall som den felaktiga domen orsakat företaget.

Varför får inte arbetsgivaren ersättning?

Inom svensk skadeståndsrätt så begränsas de som har rätt till skadestånd till den personen som direkt blev drabbad. I din fråga så är det alltså den personen som blev felaktigt dömd. En så kallad tredjemansskada ersätts inte, en tredjemansskada kallas det inkomstbortfall som arbetsgivaren drabbas av då den anställde inte kan arbeta.

Att ha systemet på det här sättet motiveras av förarbetena till Skadeståndslagen genom att det hade blivit väldigt svårt att uppskatta och på ett rättvist sätt bedöma de skadeståndskrav som skulle kunna riktas mot den som ansvarar för skadan. Det hade helt enkelt blivit alldeles för dyrt och svårt för domstolarna att utreda alla extra skadeståndsmål.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

MVH

Måns LundvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000