Har en arbetsgivare rätt att göra ändringar avseende lönen i ett anställningsavtal och kan den nya lönen träda i kraft redan efter en månad?

FRÅGA
Hej!Har en arbetsgivare rätt att göra ändringar avseende lönen i ett anställningsavtal och kan den nya lönen träda i kraft redan efter en månad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör löneändringar kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL).

Lönen ligger utanför arbetsgivarens befogenheter

Lönevillkor ligger utanför arbetsgivarens befogenheter. Det betyder att en arbetsgivare inte på egen hand får lov att göra ändringar avseende lönen i ett anställningsavtal.

Ett kort svar på din fråga är därför nej, en arbetsgivare kan som utgångspunkt inte ensidigt ändra lönen.

Däremot finns det vissa andra möjligheter för arbetsgivaren att ändra lönen

Först och främst bör nämnas att arbetsgivaren kan komma överens med den anställde om en löneändring, vilket kanske verkar självklart.

För det andra kan arbetsgivaren, om den anställde inte skulle gå med på en löneändring, hänvisa till att det föreligger arbetsbrist, som i sådana fall skulle bestå i att arbetsgivaren inte klarar av att hålla uppe den högre lön den anställde innehar i dagsläget.

För att det ska vara möjligt att säga upp någon måste däremot arbetsgivaren först erbjuda den anställde en ny tjänst med lägre lön. Skulle den anställde återigen tacka nej till en lägre lön riskerar denne att sägas upp på grund av arbetsbrist (7 § LAS).

För det tredje och slutligen kan arbetsgivaren sluta ett kollektivavtal med ett fackförbund som innebär löneändringar för den/de anställda på ett företag. Fackförbunden ställer sig däremot oftast kritiska till lönesänkningar och det är inte särskilt sannolikt att de skulle gå med på en sådan lösning (11 § MBL).

Den nya lönen inträder enligt överenskommelse

I lagen finns det ingen regel för när en ny lön ska inträda. Däremot kan sägas att den nya lönen gäller från och med när det nya anställningsavtalet med den lägre lönen börjar löpa.

Rent tekniskt sett kan därför den nya lönen inträda redan samma dag som löneändringen.

Sammanfattning och några avslutande ord

En arbetsgivare kan inte ensidigt ändra lönen, men i praktiken riskerar den anställde att sägas upp om denne inte accepterar en lönesänkning, eftersom arbetsgivaren då med största sannolikhet kommer hänvisa till att det föreligger arbetsbrist som består i att arbetsgivaren inte klarar av att bära den högre lön den anställde vill behålla.

Lönen börjar gälla samma dag som det nya anställningsavtalet börjar löpa. Lönen kan alltså börja gälla redan samma dag som löneändringen sker.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1261)
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?
2019-05-19 Kan arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter hur som helst?
2019-05-16 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-15 Säga upp sig från vikariat i förtid

Alla besvarade frågor (69167)