Har du rätt att invända att du redan har betalat av delar av ett lån och finns det lagstöd för detta?

Hej!

Finns det någon lag som reglerar att en låntagare har rätt att invända att man redan betalat 3/4 av lånet, i det fall långivaren (vid avbetalningsköp mellan två privatpersoner) kräver av en att betala hela lånet igen ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är samma låntagare och långivare nu, som när lånet togs. Den som gav lånet till dig har alltså inte överlåtit lånet på en annan låntagare, då hade skuldebrevslagen dock blivit aktuell.

Det finns ingen specifik lag eller lagbestämmelse

Det finns inte någon specifik lag som anger att du som låntagare har rätt att invända att du redan har betalat när lånet inte har blivit överlåtet och att det därmed rör sig om samma långivare och låntagare.

Avtalsrätten och avtalet gäller

Även om det inte finns någon specifik lag som anger att du har rätt att invända att du redan har betalat ¾ av lånet, så har du fortfarande rätt att invända. Detta eftersom det finns ett avtal mellan dig och långivaren som är bindande, och det bör även stå i avtalet hur mycket som du har fått låna. När du betalar tillbaka delar av lånet så förlorar långivaren rätten att kräva dig på den summa som du redan har betalat.

Du har alltså rätt att invända att du redan har betalat utifrån avtalsrätten. Du ska inte behöva betala tillbaka mer än vad du och långivaren har kommit överens om och du ska alltså inte behöva betala av hela lånet igen. Dröjsmålsränta kan dock tillkomma även om du och långivaren inte har avtalat om detta (räntelagen 1 och 2 §).

Om långivaren går vidare med ett betalningsföreläggande

Det ska dock poängteras att även om du har rätt att invända att du redan har betalat, så kan det bli en bevisfråga att du har betalat. Långivaren kanske ändå går vidare och ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Ifall långivaren går vidare och ansöker om ett betalningsföreläggande så ska du bestrida detta. Du kan då visa att du har betalat ¾ av lånet genom att exempelvis leta fram kontoutdrag för de betalningar som du har gjort. Långivaren bör då inse att det inte är värt att överlämna målet till domstol och då avslutar Kronofogden ärendet.

Sammanfattning och vad ska du göra nu?

Det finns ingen lag eller lagbestämmelse som anger att du har rätt att invända att du redan har betalat. Däremot har du rätt att invända på grund av att det finns ett avtal mellan dig och långivaren. Du har rätt att inte betala mer än vad du och långivaren har kommit överens om. Du bör därmed i första hand visa långivaren de kontoutdragen för betalningarna som du har gjort så att långivaren inser att du faktiskt har betalat av ¾ av lånet. Ifall långivaren ändå går vidare och ansöker om betalningsföreläggande, så bör du även här framföra de bevis som finns för att du faktiskt har betalat och målet kommer inte gå vidare till domstol om långivaren inte begär detta.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo