Har diskuterat skilsmässa, men min man har skulder som han inte kommer kunna betala - vad gäller?

2018-02-23 i Skuld
FRÅGA
Min man och jag diskuterar skilsmässa men har nått en 'dead end' när det kommer till skulder. Anledningen till skilsmässa är dels hans spelberoende som satt familjen i rejäl knipa. Han säger att han utan tvekan tar på sig alla skulder han ådragit sig och vill inte sätta mig i knipa. Men till saken hör att jag satt mig på flera lån (stor summa) då han inte fått ta några pga dålig kreditvärdighet. Vad händer med dessa om han vill ta på sig dom men inte är kapabel att ta några lån? Han kommer dessutom inte kunna betala sina skulder, mina skulder som är hans och en egen hyra på bostad....vad gör man?! Just nu känner jag mig fången utan väg att kunna skiljas.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du känner dig lite låst i situationen. Det här med lån och familjekonstellationer kan ofta kännas rörigt och svårt att hantera. Det enkla svaret är egentligen att du och din man ska svara för era egna skulder, det vill säga att du kommer behöva stå för de skulder som står på dig. Sen att din man vill ta på sig dessa skulder är något ni får lösa i efterhand eftersom han inte uppnår kraven för att ställas som låntagare.

Jag ska nedan förklara vad som gäller enligt lag i olika tänkbara situationer för dig och din man.

Varje make råder över sina skulder

Utgångspunkten är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär alltså att utgångspunkten är att din man ska stå för sina skulder och betala av dem med sina tillgångar och detsamma gäller för dig.

När det gäller de lån som du har tagit är det du som ska ansvara för dessa som låntagare. Skulden står på dig och då är du som utgångspunkt ansvarig för den. Sen kan ni ju självklart komma överens om att han så småningom ska betala tillbaka de här pengarna till dig, men långivaren vill i första hand se till att skulden blir betald.

Detta händer vid eventuell utmätning

Eftersom du skriver att din make inte kommer kunna betala sina skulder kan han eventuellt riskera en utmätning. Utgångspunkten är då att dina tillgångar inte får användas till utmätningen eftersom varje make ansvarar för sina egna skulder. När två makar bor ihop kan det dock vara svårt att avgöra vem som är ägare till föremålen i hemmet. Därför finns det en regel som säger att all egendom i makarnas gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (4 kap. 19 § utsökningsbalken).

Vid en eventuell utmätning för din man kan alltså även dina tillgångar tas av kronofogden om det inte finns bevis på att vissa saker tillhör dig.

Du kan läsa mer om utmätning av gemensam egendom på Kronofogdens hemsida HÄR och HÄR.

Detta händer vid en skilsmässa

Om du och din man skulle besluta er för att skilja er kommer det ske en bodelning, det vill säga ni kommer få dela på era tillgångar (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Vid en bodelning gör man skillnad på giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är sådant som till exempel till följd av ett äktenskapsförord ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ni har räknat ut hur mycket giftorättsgods ni har var ska era respektive skulder avräknas från ert respektive giftorättsgods innan ni delar på det som blir kvar (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). På så sätt kan det bli att du indirekt behöver betala en del av din mans skulder.

Exempel:

Låt säga att din man har skulder som överstiger hans tillgångar, t.ex. 50 000 kr i tillgångar och 200 000 kr i skulder. Då behöver han inte lägga in något i bodelningen.

Låt säga att du har 200 000 kr i giftorättsgods och 100 000 kr i skulder. Då behöver du lägga in 100 000 kr i bodelningen. Dessa 100 000 kr delar ni på två och får 50 000 kr var.

Här är ett annat Lawline-svar som förklarar hur en bodelning går till med ett tydligt exempel: http://www.lawline.se/answers/far-man-halften-av-sin-makes-skulder-vid-skilsmassa

Sammanfattning

Nu har jag gått igenom lite olika situationer som kan bli aktuella i din och din mans situation.

När det gäller din fråga om din skuld som din man vill ta på sig så är utgångspunkten att du ska svara för den så länge du är låntagare. Denna skuld kommer alltså också räknas av från dina tillgångar vid en eventuell bodelning.

Om din man gärna vill betala av den här skulden är det lättast om ni försöker lösa detta i efterhand er sinsemellan utan inblandning av långivaren. Det viktigaste är att skulden blir avbetalad till långivaren så att inte även du hamnar i riskzonen för utmätning.

Om du och din man väljer att skilja er kommer det ske en bodelning. Utgångspunkten är då att era respektive skulder ska betalas av från era respektive tillgångar, men risken finns att du behöver lägga in mer i bodelningen eftersom din man har så pass mycket skulder.

Oavsett hur du och din man väljer att göra avseende skilsmässa kan det vara bra att på något sätt dela upp era egendomar och sammanställa uppdelningen i ett skriftligt dokument. Detta kan eventuellt underlätta bevisningen om vad som tillhör dig vid en eventuell utmätning av din makes tillgångar.

Om ni skiljer er, delar upp era tillgångar och flyttar isär finns det ingen risk att dina tillgångar kommer tas vid en eventuell utmätning för din man.

Jag inser att mitt svar kanske inte är så tillfredställande, men jag hoppas i alla fall att det har hjälpt dig att få en tydligare bild av vad som gäller i olika tänkbara situationer.

Juridisk hjälp? Ytterligare frågor?

Frågor om skilsmässa, skulder och tillgångar kan ofta vara svåra att hantera. Det kan därför vara bra att anlita juridisk hjälp för detta. Jag förstår på din fråga att er ekonomiska situation för tillfället är något begränsad, men om ni ändå vill undersöka möjligheten till juridisk hjälp erbjuder mina kollegor här på Lawline juridiska tjänster till bra priser och gratis telefonrådgivning.

Du är välkommen att själv eller tillsammans med din man höra av dig till oss på telefon få ytterligare tips och råd om hur ni kan gå vidare med detta. Ni når oss på nummer: 08-533 300 04.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95665)