Har det skett något brott när en person tagit bilder på mig utan samtycke?

FRÅGA
En person har tagit bilder på mig mot min vilja. Är detta olagligt? Har flertalet gånger, med väldigt bestämd ton, bett hen ta bort dem men personen säger att hen absolut inte kommer gör det. Kan jag anmäla detta och vart vänder jag mig i sådana fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Du är välkommen att efterfråga kompletteringar av mitt svar om du anser det nödvändigt, antingen i kommentatorsfältet eller genom att mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.

Det brott som kan aktualiseras då någon tar en bild på en person, mot dennes vilja, är kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). För att den som fotograferar ska kunna dömas för brottet krävs det att bilden tagits i hemlighet. Den som avbildats ska också ha befunnit sig på en plats som utgör bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme (t.ex. en provhytt). Att fotografera någon i ett sammanhang som inte träffas av den ovannämnda paragrafen är dock inte brottsligt. Följaktligen är det tillåtet att exempelvis promenera ned på stan och ta slumpmässiga bilder av fotgängare på gatan.

Straffansvaret för kränkande fotografering infördes först 2013, så dessförinnan var det i princip inte brottsligt att ta en bild av någon som t.ex. duschar. En juridisk verklighet som många, med rätta, hade kritiska synpunkter på. I och med tillkomsten av lagändringen har skyddet för den personliga integriteten förbättrats – men den rättsliga utgångspunkten är fortfarande att det är helt i sin ordning att ta bilder på vem som helst i situationer som inte omfattas av denna kriminalisering.

Sammanfattningsvis tror jag inte, baserat på den information du tillhandahållit, att det finns några större chanser att få personen åtalad och dömd för brott (även om beteendet framstår som väldigt osympatiskt). Om de tagna bilderna skildrar dig i en kontext som överensstämmer med lagrummet om kränkande fotografering blir läget naturligtvis annorlunda. Då bör du göra en polisanmälan och se vad det leder till.

Önskar du en mer uttömmande bedömning från min sida är du som sagt välkommen att skriva en kommentar eller skicka ett mejl och berätta mer om det inträffade.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1204)
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?

Alla besvarade frågor (94270)