Har det någon betydelse att jag har ett stort behov av mitt körkort i vardagen när jag fått det återkallat på grund av fortkörning?

2020-10-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Har fått mitt körkort återkallat för fortkörning under en omkörning 147km/h på 110km/h-väg. Har ej hunnit få yttrandeblanketten från transportstyrelsen. Nu är jag gravid, med ca 2,5månad kvar till BF och problem med högt blodtryck så behöver täta besök hos både barnmorskan och sjukhuset för att hålla koll. Min sambo jobbar/ligger borta på veckorna så har ingen som kan köra mig på dessa besök. Är detta ens värt att nämna i ett yttrande till transportstyrelsen eller är det bara behovet av körkortet till jobbet som gör någon skillnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill vara tydlig med att det jag nämner i mitt svar är inga garantier, utan jag utgår från hur praxis ser ut och de mönster man kan se för hur påföljden brukar bli vid liknande överträdelser. Det finns dock ingen garanti för att de jag berättar om här kommer att gälla i just ditt fall, så se det mer som riktlinjer för hur praxis vanligen ser ut, inte som en garanti för hur det kommer gå i just ditt ärende. Om mitt svar skapar nya frågor hos dig så är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor eller ringa vår gratis telefonrådgivning för att ställa fler frågor.

Ett återkallande av körkort är ett så kallat körkortsingripande. Det är viktigt att veta att varje ärende gällande ett körkortsingripande ska bedömas individuellt. Därmed ska bedömningen göras utifrån dina personliga förutsättningar. Det finns dock vissa omständigheter man kan se att det brukar tas hänsyn till oftare i praxis.

Jag kommer här nedan gå igenom de tre huvudfrågor som brukar ha betydelse för bedömningen av huruvida en alternativ påföljd istället för återkallelse av körkort är aktuell.

Tiden du innehaft ditt körkort

Det som är relevant är huruvida du har prövotid på tid körkort under tiden du kört för fort eller om din prövotid är över och du därmed har haft körkort i mer än två år.

Om du har prövotid på körkortet så kan det bedömas aningen strängare än om din prövotid är över.

Det brukar anses vara till din fördel om du har ett långt körkortsinnehav bakom dig. Ju längre tid du haft körkortet, desto bättre brukar chanserna vara att du kan påverka påföljden.

Tidigare trafiköverträdelse

Det brukar vara till fördel om du tidigare inte har begått någon trafiköverträdelse, framförallt inte de senaste två åren.

Ditt behov av körkort

Tyvärr så är det främst behov av körkortet i arbetet som brukar beaktas, det ska dock göras en individuell bedömning. Därav skulle jag rekommendera dig att förklara din situation kring läkarbesöken och att du därmed är i stort behov av ditt körkort för att kunna hantera din vardag.

Andra omständigheter som kan påverka beslutet

Det finns även andra omständigheter som möjligen kan påverka beslutet om din påföljd. Det kan vara omständigheter som rör tillfället då du körde för fort, till exempel hur trafiken såg ut just då eller hur vägunderlaget var just då.

Påföljder

När man har erkänt fortkörningen, vilket man gör om man skriver under böterna på plats till exempel. Så är det som brukar bli aktuellt som påföljd gällande körkortet antingen en varning eller återkallelse av körkortet. Om körkortet återkallas så görs det vanligen med en spärrtid.

Om du får en spärrtid så innebär det att ditt körkort är återkallat under en viss tid, till exempel två månader.

Om du istället får en varning så innebär det att du inte får körkortet återkallat, utan precis som det låter så varnas du. För att få en varning får du inte ha haft körkortet återkallat eller fått en varning de senaste två åren.

Gällande hastigheten

Enligt din frågeställning så har du kört ca 37km/timmen för fort på en väg som har hastighetsbegränsningen 110 km/timmen.

Detta brukar enligt praxis resultera i en spärrtid på ca två månader. I dessa fall krävs särskilda skäl för att det ska stanna vid en varning, som till exempel omständigheterna vid fortkörningstillfället. Det finns dock fall i praxis där även högre hastighetsöverträdelser har resulterat i en varning.

Mina rekommendationer till dig:

-Skriv ett välformulerat yttrande där du lyfter fram allt som är till din fördel. Där anser jag absolut att du ska beskriva ditt behov av körkortet i vardagen på grund av din hälsa, även om det vanligen är behovet i arbetet som det tas hänsyn till.

-Om du får ett beslut du inte är nöjd med så bör du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det kostar dig ingenting att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Om du vill anlita ett juridiskt ombud som för din talan får du dock bekosta denna själv.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (901)
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?
2021-06-11 Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?
2021-06-11 Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?
2021-06-06 Kan utländskt körkort återkallas/dras in vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (93146)