Har det ”hemliga vittnet” i Jaktbrottshärvan som drag tillbaka sitt vittnesmål gjort sig skyldig till något brott?

FRÅGA
Hej.Vill börja med att berömma och tacka för denna tjänst. Den är betydelseful och otroligt hjälpsam.Min fråga handlar om det 'hemliga vittnet' i Jaktbrottshärvan där Industrimannen är huvudmisstänkt.Polisen påbörjade telefonavlyssning av samtliga misstänkta efter det 'hemliga vittnet' berättat att hennes man och Industrimannen m.m. var inblandade i den illegala jakten på varg och kungsörn. Efter en tid greps Industrimannen m.m. och häktades en längre tid medans polisen verkställde husrannsakan och fortsatte med insamling av bevis. Under tiden männen satt häktade stod vittnet fast vid sitt avslöjande, men efter männen släpptes ville hon inte längre medverka i utredningen, och försökte ta tillbaka allt hon hade sagt tidigare. Hon verkar försöka få till att hon mådde otroligt dåligt under tiden hon först berättade allt för polisrn, och att det hela var påhitt.Min fråga är- har hon gjort sig skyldig till något brott och i såna fall vilket/vilka.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Och tack för de fina orden om Lawline! Det värmer! Nu till din fråga.

Jaktbrottshärvan är verkar vara en riktigt rörig historia. Flera tidningar (bl.a. Aftonbladet) har rapporterat att huvudvittnet säger sig ha ljugit och förfalskat bevis, och att åklagaren inte utesluter åtal mot henne. Det påstås att hon alltså bland annat ska ha mixtrat med vissa av bevisen, bland annat en färsklump. Det är alltså absolut möjligt att hon kan ha begått ett brott.

För att se vilket brott det skulle kunna röra sig om får vi kika i brottsbalken (BrB), där de flesta brott finns. Alla nedanstående resonemang bygger på den lilla information jag kunnat läsa mig till i tidningarna, så det kan komma fram detaljer senare som ändrar på analyserna. Eftersom att vittnet inte är dömd för något, så vill jag bara tydligt säga att det är spekulationer från vad jag läst i nyheterna, jag säger inte att någon faktiskt begått något av brotten här nedanför.

Vilka brott skulle det då kunna röra sig om?

-Falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7§ första stycket)?

Att ljuga för en myndighet genom att påstå att någon gjort visst brott eller säga någonting som gör det mer troligt att personen gjort brottet, när personen vet att det är osant, kan vara brottet falsk tillvitelse. I detta fall verkar så vara fallet, eftersom att vittnet säger sig ha ljugit för myndigheterna om att hon visste saker om hur brottet gick till, när hon inte verkar ha haft en aning. Eftersom att vittnet verkar varit väl medveten om att hon ljugit för myndigheterna, så kan inte vara brottet vårdslös tillvitelse (BrB 15 kap. 7§ andra stycket).

Om hon döms för falsk tillvitelse kan hon inte också samtidigt dömas för brottet förtal (BrB 5 kap. 1§, se nedan). Detta eftersom att förtal är en del i brottet falsk tillvitelse, de brotten består i mångt och mycket av samma delar. Man kan säga att brottet förtal "konsumeras" av brottet falsk tillvitelse.

-Bevisförvanskning (BrB 15 kap. 8§)?

Att "förvanska" bevis betyder att en person exempelvis förfalskar, förstör eller (till det sämre) förändrar bevis. Om det stämmer som rapporterats, att vittnet mixtrat med olika bevis som färsklumpar med mera, så skulle det kunna bli aktuellt.

-Underlåtenhet att avvärja rättsfel (BrB 15 kap. 9§)?

Om inte falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7§ första stycket) eller bevisförvanskning (BrB 15 kap. 8§) blir aktuellt, så kan underlåtenhet att avvärja rättsfel bli det. För att dömas för det brottet krävs det alltså att personen inte dömts för någon av de andra två brotten redan.

"Underlåtenhet att avvärja rättsfel" innebär att en person gjort så att risken ökar för att en annan ska dömas utan giltig grund. Det skulle kunna bli aktuellt här, även om jag skulle gissa att de ovanstående är mer troliga i så fall.

-Förtal (BrB 5 kap. 1§)?

Förtal sker när en person pekar ut en annan person som brottslig eller dålig på annat sätt (BrB 5 kap. 1§ första stycket). Det är inte förtal om det var "försvarligt" att lämna uppgiften (BrB 5 kap. 1§ andra stycket), men det kan jag inte säga att det skulle varit i det fallet. Det kan inte vara försvarligt att ljuga om att någon begått ett så allvarligt brott. Frågan blir istället om det är förtal (av "normalgraden") eller grovt förtal (se nedan).

Precis som jag skrev ovan, om hon döms för falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7§ första stycket, se ovan), så kan hon inte också dömas för brottet förtal.

-Grovt förtal (BrB 5 kap. 2§)?

Om förtalet är grovt eller inte beror på hur allvarlig förtalet är. Omständigheter som spelar roll då är om det var menat att ett stort antal personer skulle ta del av det och om personen enkelt kan identifieras (se proposition 2016/17:222 s.100-101), vilket skulle kunna passa in här. Jag tycker även att det spelar roll att det brott som personen är misstänkt för är grovt vapenbrott, vilket är ett ganska allvarligt brott. Om förtal är aktuellt, så skulle jag tro att det möjligen är grovt förtal snarare än normalgraden av förtal som är aktuellt.Slutsats

Det är svårt att säga vilka brott det kan röra sig om, med sådan begränsad insikt i de faktiska omständigheterna och enbart gå på den lilla information som mig genom tidningarna än. Jag har i alla fall tagit upp de olika brott jag tror skulle kunna bli aktuella, så kan du själv fundera på vad du tror är mest troligt. Sen får vi följa utvecklingen på detta fall, och se om åklagaren väljer att gå vidare med åtal, som jag förstår det så pågår fortfarande utredningen i denna frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll