Har det förelegat skäl för avsked?

FRÅGA
Min fd arbetsgivare avskedade mig för att jag blivit mobbad på arbetsplatsen,arbets givaren trodde ej på mig,de så att jag ej blivit mobbad,fasar jag blev det,mår så himla dåligt
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om avsked finns i anställningsskyddslagen (LAS). För att din arbetsgivare ska anses ha haft lagligt skäl för att avskeda dig krävs det att du har grovt åsidosatt dina skyldigheter mot arbetsgivaren. Det ska alltså vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som arbetsgivaren inte rimligen ska behöva tålas. Exempel på sådana situationer då en arbetstagare anses ha grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren är när personen har varit våldsam på arbetsplatsen eller begått något brott mot arbetsgivaren (jfr AD 1998 nr 145).

Har din arbetsgivare haft lagligt skäl för avskedandet?

Enligt de uppgifter som du har lämnat kan din arbetsgivare inte anses ha haft ett sådant lagligt skäl för att avskeda dig, om de enbart grundar avskedandet på att de inte litar på dina uppgifter om mobbningen som skedde på arbetsplatsen. Även om arbetsgivaren påstår att du har lämnat felaktiga uppgifter om mobbningen kan du inte anses grovt åsidosatt dina skyldigheter mot arbetsgivaren därigenom (18 § LAS).

Påföljder vid felaktigt avskedande

Du kan väcka talan hos domstolen och yrka på att rätten ska ogiltigförklara avskedandet, eftersom omständigheterna i ditt fall kan knappast anses ens räckt till för en giltig uppsägning (35 § LAS). Du har även rätt att kräva skadestånd i följd av att avskedandet varit felaktigt (38 § LAS).

Om du vill väcka talan om ogiltigförklaring av det felaktiga avskedandet och om skadestånd bör du i första hand underrätta din arbetsgivare om detta, vilket bör ske snarast. Därefter kan du väcka talan i domstol (40- 41 §§ LAS).

Sammanfattning

Det torde inte förelegat grund för din arbetsgivare att avskeda dig, enligt de uppgifter som du lämnat. Därför har du rätt att få avskedandet ogiltigförklarat och skadestånd från arbetsgivaren. Eftersom det handlar om korta tidsfrister, inom vilka du ska underrätta din arbetsgivare och därefter väcka talan i domstol, råder jag dig att kontakta ditt fackförbund (om du är medlem i ett) för att få hjälp med att driva processen vidare. Alternativt kan du kontakta fackförbundet till vilket din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal med, om sådant finns på arbetsplatsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91320)