Har butiker rätt att neka personer under 15 år att köpa energidryck?

2017-10-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA
En fundering angående energidryck och försäljning som sker till barn under 15-år som är en rekommendation.Kan butiksägaren neka att sälja till dessa, genom att tex kolla legitimation utan att bli stämd för diskriminering? Eller står denne inför några andra juridiska dilemman?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är ja, butiker har rätt att vägra sälja energidryck till en person under 15 år. Jag ska förklara varför.

Som huvudregel råder avtalsfrihet

Det finns ingen lag som förbjuder försäljning av energidryck till personer under 15 år. Trots detta har ett stort antal butiker valt att införa en åldersgräns, vanligtvis 15 år men ända upp till 18 år i vissa fall. Som huvudregel har butiker rätt att välja vem de vill ingå avtal med, och har därmed rätt att neka personer som inte har uppnått en viss ålder att köpa varor. Detta kallas för avtalsfrihet.

Försäljningsvägran till en kund får inte vara diskriminerande

Butiker har däremot inte rätt att diskriminera någon genom att neka personen att köpa varor. En av diskrimineringsgrunderna är åldersdiskriminering (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). Genom att neka en person ett köp på grund av personens ålder skulle en butik kunna göra sig skyldig till diskriminering (2 kap. 12 § 1 st. diskrimineringslagen).

Diskriminering föreligger inte om försäljningsvägran har ett berättigat syfte

Förbudet som jag har redogjort för ovan gäller dock inte om åldersgränsen har ett berättigat syfte (2 kap. 12 b § diskrimineringslagen). Svensk dagligvaruhandel (som rekommenderar sina medlemsbutiker att inte sälja energidryck till personer under 15 år) menar att syftet med en sådan åldersgräns är att "förhindra barn och ungdomar [från] att överkonsumera eller missbruka energidrycker" (se denna artikel). Enligt min mening är detta syfte berättigat, och försäljningsvägran till en person under 15 år utgör således inte diskriminering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?