Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

2020-12-31 i Adoption
FRÅGA
I början av 1950-t erkände jag faderskapet till en då född dotter, som jag aldrig har träffat. Jag betalade underhållsbidrag i18 år. När flickan blev 18 år adopterades hon av sin mor och hennes make.Har detta barn någon arvsrätt efter mig??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej, barnet har ingen arvsrätt efter dig.

Av 4 kapitlet 21 § Föräldrabalk framgår det att den som adopteras ska ses som sina adoptivföräldrars barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Att din dotter har adopterats innebär alltså att du inte längre ska ses som hennes rättsliga far och hon har därmed ingen arvsrätt efter dig.

Lagen såg visserligen annorlunda ut på 1950-talet men år 1971 bestämdes det att alla adoptioner, både de som kommer äga rum i framtiden men också de som redan har ägt rum, ska innebära att alla juridiska band med de biologiska föräldrarna bryts och går över till adoptivföräldrarna, därmed också arvsrätten (proposition 1970:186).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (590)
2021-04-23 Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption

Alla besvarade frågor (91430)