Har blivit tagen för fortkörning, vad ska jag göra nu?

2020-09-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Körde för fort på en 40 väg, jag trodde det var en 50 väg. Körde 26 km för fort och polisen sa att jag var 3km från gränsen att förlora körkortet. Jag erkände eftersom det var inget att tjafsa om och jag trodde detta var klart. Hastigheten ändrades för 6 månader sedan, kör där väldigt sällan. Har fått en varning. Har inte kört för fort på över 10 år, detta var en engångshändelse. Ska jag godta denna varning som känns väl hårt.Ser fram emot ert svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har lite svårt för att förstå om det är så att du har fått en ordningsbot av polisen för att du körde för fort, eller om du har fått en varning av polisen. Jag ska försöka redogöra för vad som gäller i båda situationer.

Ordningsbot

Du kan få en ordningsbot av polisen för brott som leder till böter. Erkänner du brottet på plats och skriver under ordningsboten godkänns denna vilket innebär att du inte kan överklaga den, då den räknas som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3§ andra stycket rättegångsbalken (RB)). Du kan istället begära den undanröjd genom att skicka in en ansökan till den tingsrätt där händelsen inträffade. En sådan ansökan ska göras skriftligen och inom ett år från den dag då i detta fall du undertecknade ordningsboten (59 kap. 7§ RB). Du kan begära att boten undanröjs, och tingsrätten kan undanröja den om (1) godkännandet inte kan anses vara frivilligt av den misstänkte, (2) om det förekommit fel vid ärendets behandling så att boten ska anses ogiltig, eller (3), om boten av annan anledning inte överensstämmer med lag (59 kap. 6§ RB, samt 59 kap. 10§ RB).

Om du inte har godkänt ordningsboten från polisen kommer den gå vidare till tingsrätten där du kan få rättegång om du vill det.

Varning

Polisen kan ibland lämna en varning, eller en så kallad rapporteftergift, om brottet med hänsyn till omständigheter i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (9§ andra stycket polislagen). Detta är inget du kan godkänna eller inte, utan det är polisens beslut och är oftast en fördel för dig då du inte rapporteras för brottet.

Strafföreläggande

Om det är så att du har fått ett strafföreläggande från åklagaren med anledning av körningen, innebär detta ungefär samma sak som en ordningsbot från polisen. Det är ett föreläggande som utfärdas för bötesbrott (48 kap. 4§ rättegångsbalken).

Om du ska godta eller inte

Det är en svår fråga för mig att svara på då jag inte riktigt har fått klarhet i vad det är för "varning" du har fått, och inte heller vad det är för summa du fått i böter om du nu har fått böter. Generellt kan jag säga att man använder en schabloniserad mall när man ger böter för hastighetsöverträdelser. Kör man 16 km/h för fort får man 2 400 kr. Kör man 26 km/h för fort får man 3 200 kr. Hastighetsöverträdelse är ett brott där oaktsamhet räcker för att dömas för brottet (14 kap. 3§ trafikförordningen), vilket innebär att din invändning om att du inte visste att hastigheten hade ändrats mest sannolikt inte kommer hålla om det finns hastighetsskyltar på vägen.

Sammantaget

Om du vill argumentera din sak i domstol kan du antingen inte skriva på ordningsboten, eller begära omprövning av den i tingsrätten om du har skrivit på den, alternativt inte skriva på strafföreläggandet från åklagaren. Mest sannolikt kommer det inte göra någon skillnad i ditt fall, då du dels verkar ha erkänt hastighetsöverträdelse om åtminstone 16 km/h, dels om det fanns hastighetsskyltar på vägen. Har du fått en "varning", eller en rapporteftergift, har du inte blivit lagförd för brottet och det är inget du kan överklaga. Jag kan tyvärr inte råda dig om du ska godta vad du har fått, då jag inte riktigt vet vad det är och därför inte vet om det är felaktigt eller inte. Om det är så att polisen har skickat körkortet för att bli återkallat hos Transportstyrelsen, kan du läsa mer om detta på deras hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare hjälp i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1118)
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91353)