Har bedrägeri begåtts?

FRÅGA
Hej,Jag hade en incident med min arbetsgivare i julas då jag från början planerat att ta ut föräldraledighet över jul/nyår. Av olika anledningar åkte jag själv på semester utan mina barn. Min stora miss är nu att jag glömde ändra från föräldraledig till semester i min tidrapport. Jag tidrapporterade även månaden senare att jag vabbade då mitt barn var sjukt, hos FSK anmälde jag i min totala förvirring föräldrapenning ist för vabb! Jag har pratat med FSK och enligt dom är det ointressant om man anmäler vabb eller föräldrapenning så länge man är med sitt barn. Min arbetsgivare ser allvarligt på detta, då jag rapporterat olika saker i olika systen. Dem säger att dem ska polisanmäla mig för bedrägeri. Jag har ju inte gjort detta med flit! Har jag någon chans att inte bli dömd? Kommer allt detta kommer stå i Belastningsregistret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är frågan om bedrägeri om någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denna är. Påföljden för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § brottsbalken).

För att det ska bli tal om ett vilseledande räcker det inte med en osanning. Det krävs även att den offret låtit sig påverkas av detta. Men egentligen behöver inte vilseledandet nödvändigtvis innefatta en lögn, utan gärningsmannens sätt att uppträda och uttrycka sig kan försätta offret i villfarelse. Ett vilseledande ska bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv, och inte gärningsmannens perspektiv. Det kan vidare vara ett vilseledande om gärningsmannen vidmakthåller eller förstärker en oriktig föreställning som den vilseledde redan har. Antagligen kan man hävda att du har vilselett, även om det inte varit medvetet.

För att ansvar för bedrägeri ska aktualiseras fordras också att vilseledandet förmått offret till disposition, det vill säga en handling eller underlåtenhet som innebär att en förmögenhetsöverföring sker mellan offret och gärningsmannen. En förmögenhetsöverföring är det om gärningsmannen fått ekonomisk vinning genom brottet och att det funnits en beaktansvärd fara för slutlig förlust för offret. Det framkommer inte i din frågeställning, men om ditt agerande inte föranlett att arbetsgivaren förlorat något ekonomiskt eller om det inte funnits en överhängande risk för sådan förlust, så är kriterierna för bedrägeri inte uppfyllda. Dessutom tycks inte du ha fått någon vinning på dina felrapporteringar.

Precis som för de flesta brotten i brottsbalken, krävs ett uppsåt från gärningsmannens sida (1 kap. 2 §). Uppsåtets lägsta gräns är så kallat likgiltighetsuppsåt, vilket skulle innebära att du varit likgiltig till risken för effekten (att arbetsgivaren lurades genom bedrägeri) samt likgiltig inför förverkligandet av effekten. Jag har svårt att se att du skulle haft någon form av uppsåt. Möjligtvis har du varit vårdslös, men detta är inte tillräckligt.

Slutsatsen blir således att kraven för bedrägeri inte är uppfyllda, baserat på dina givna förutsättningar. Du behöver inte oroa dig. Skulle polisanmälan, mot förmodan, leda till en rättegång, är beviskraven högt ställda. Det ska vara bortom rimligt tvivel att du begått ett bedrägeri, för att du ska kunna fällas till ansvar. Detta finner jag högst osannolikt att så skulle ske i din situation. I belastningsregistret finns bland annat uppgifter om brott du begått, om påföljderna samt diverse personuppgifter, men inte uppgifter om eventuella polisanmälningar.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (447)
2021-06-18 ersättning på grund av bedrägeri
2021-06-16 Betala för praktikplats, bedrägeri?
2021-06-14 Jag har köpt falska märkeskläder från en kinesisk hemsida, har jag begått ett brott i samband med köpet?
2021-05-31 Blivit utsatt för bedrägeri

Alla besvarade frågor (93336)