Har barnet rätt att ärva ALLT?

2020-12-18 i Laglott
FRÅGA
Avlidens sista vilja: den avlidne har en vuxen son. De har ingen nära relation.Han hade starkare känslor för sin systerson.I sms har han sagt att han testamenterat all sin musikutrustning till systersonen. Sonen påstår att inget testamente finns och att han har laglig rätt till allt efter sin far.Vad gäller här?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har sonen laglig rätt att ärva allt fadern äger?

Eftersom det inte finns någon information i frågan om att sonen skulle ha några syskon tolkar jag frågan som att sonen är ensambarn. Detta innebär att han är ensam bröstarvinge och den som i första hand kommer ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Huvudregeln är därför att sonen kommer ärva allt hans far äger.

Detta kan dock åsidosättas i två fall:

Det första är om den avlidne fortfarande är gift med sonens mor. Om de är gifta och hon är i livet kommer faderns tillhörigheter gå till henne (3 kap. 1 § ärvdabalken). På så sätt skyddas modern från att bli utblottad efter att fadern avlidit. Detta innebär att sonen får vänta på sitt arv från fadern, till det att modern avlider. Då kommer han få ut ett s.k efterarv från fadern och arvet från modern (sonen ärver med andra ord allt; men inte direkt efter faderns död).

Det andra fallet är om fadern har skrivit ett testamente där han fördelar sina tillgångar på något annat sätt (9 kap. 1 § ärvdabalken). Fadern får själv bestämma vilka tillgångar han ska ge till vem och hur mycket pengar dessa personer kommer få. Detta innebär att sonen inte får ALLA tillgångar. Som bröstarvinge har man dock alltid rätt till sin laglott.

Vad är laglotten?

En laglott är hälften av en arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns ingen exakt summa som är arvslotten, utan det varierar i varje enskilt fall beroende på hur många tillgångar och barn den avlidne har. Nedan ger jag dig två exempel för att förklara hur man räknar ut arvslotten och laglotten.

Ex: Om den avlidne har ett barn och 50 000 kr är arvslotten 50 000 kr. Eftersom laglotten är hälften av arvslotten innebär detta att laglotten är 25 000 kr. Detta innebär att om den avlidne skrivit ett testamente får han fördela pengarna hur han vill, men barnet är lagligen berättigat 25 000 kr eftersom ett barn ALLTID har rätt till sin laglott.

Ex: Om den avlidne har två barn och 50 000 kr är arvslotten för vardera barn 25 000 kr eftersom barnen ska få lika mycket (2 kap. 1 § ärvdabalken). Hälften av arvslotten blir då 12 500 kr. Då har de två barnen en lagstadgad rätt till sin laglott på 12 500 kr vardera och den avlidne kan testamentera bort resterande 25 000 kr till vem han vill.

Som en formel kan man säga: (allt som den avlidne äger / på antalet barn /2 = laglott).

Får den avlidne testamentera bort sin musikutrustning?

Eftersom jag inte känner till hur mycket tillgångar den avlidne har och hur stor hans kvarlåtenskap kommer bli kan jag omöjligen ge ett definitivt svar på om fadern får testamentera bort musikinstrumenten till systersonen. Det finns ingen lag som säger att han inte får ge bort musikinstrumenten; det som avgör situationen är om värdet på instrumenten är så pass höga att sonen inte får ut sin laglott.

Ex: Den avlidne har 50 000 i tillgångar, varav 30 000 består av de musikinstrument han äger. Om det bara finns ett barn, är arvslotten hela summan på 50 000 och barnet är berättigat 25 000 kr eftersom det är hans laglott. Men när musikinstrumenten getts bort till systersonen finns det endast 20 000 kr kvar (50 000 - 30 000). Då har barnet gått miste om 5 000 kr som tillhör hans laglott. Då har sonen rätt att göra något åt testamentet, för att återfå dessa 5 000 kr.

Finns det ett testamente och vad kan sonen göra åt det?

Den avlidne hävdar att det finns ett testamente och sonen nekar. Eftersom de inte har haft en nära relation bör man ifrågasätta om sonen ö.h.t säkert kan veta om att hans far inte har skrivit ett testamente. Om det finns ett testamente så kommer detta delges till sonen (14 kap. 4 § ärvdabalken).

Om det finns ett testamente och den avlidne testamenterat bort musikutrustningen kan sonen inte göra något, såvida det inte finns skäl att tro att testamentet är ogiltigt eller att fadern har testamenterat bort sonens laglott. För att testamentet ska vara ogiltigt måste det ha skett ett fel vid upprättande av testamentet, exempelvis att två vittnen ej varit närvarande. Om sonens laglott blivit borttestamenterad får han påkalla jämkning av testamente (7 kap. 3 § ärvdabalken), dvs ändring av testamentet. Jämkning måste ske inom 6 månader från det att sonen delgavs testamentet. Men sonen har ingen rätt att på andra grunder än att få ut hela sin laglott, försöka frånta systersonen den musikutrustning som han har ärvt.

Sammanfattande svar:

Sonen har INTE rätt till allt som hans pappa äger. Utan testamente ärver han allt, men med testamente har han endast lagstadgad rätt till sin laglott. Just på grund av detta kan jag inte säga om systersonen kommer få musikutrustningen, men förutsatt att det inte inkräktar på laglotten bör det inte vara några problem.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (823)
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente

Alla besvarade frågor (91363)