Har barnbarnen rätt till arvslott trots att pappan är i livet?

2020-04-10 i Arvsordning
FRÅGA
Den avlidne har 2 söner. En av dem har 4 barn, men är skild. Har en ny sambo.Har barnbarnen rätt till arvslott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sönernas arvsrätt

Det enkla svaret på denna fråga är att det i första hand är de två sönerna som ärver den avlidnes tillgångar, dvs kvarlåtenskapen (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Sönerna får 50 % vardera, vilket är deras arvslott. Jag vill också tillägga att den nya sambon inte får ut något alls av arvet, det påverkar varken sonens arvsrätt eller barnbarnens arvsrätt. Inte heller har ex-frun någon rätt till arv eller påverkan på någons arvsrätt.

Barnbarnens arvsrätt

Det finns ingen automatisk arvsrätt för de fyra barnbarnen. Dem kommer i framtiden ärva sin pappa, vars förmögenhet har påverkats av det första arvet. Genom testamente hade barnbarnen dock haft rätt till arv (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). Då hade barnbarnen som mest kunnat få totalt 50 % av arvet, dvs 12, 5 % vardera. Detta beror på att den avlidnes söner har rätt till sin laglott på 25 %, vilket är halva arvslotten på 50 % (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Den avlidne kan förstås ge barnbarnen olika procentsatser sålänge sönerna får minst 25 % av arvet. Om det inte finns ett testamente skrivet kommer barnbarnen inte vara berättigad något arv.

Sammanfattningsvis

Sönerna har rätt till 50 % vardera av arvet. Barnbarnen har ingen rätt till arvet såvida det inte har förordnats till dem genom ett testamente. Finns det inget testamente har barnbarnen inte rätt till något arv från den avlidne farföräldern.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91127)