Har barnbarn arvsrätt efter sin farmor?

2019-04-16 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om jag har någon rätt att ärva nått när ifrån min farmor när jag bodde hos min farmor från 7 års ålder tills jag blev 19-20 år.Hon va min vårdnadshavare under denna tiden. Dock så gjorde dem upp mellan min farmors barn innan hon gick bort. Att barnen min pappa o farbror fick företaget och min faster fick huset. Har jag någon rätt till nått här?Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

Kort om den legala arvsordningen

De personer som är berättigade till arv efter den avlidne delas in i tre olika arvsklasser som ärver i turordning. Barn kallas för bröstarvingar i lagens mening och tillhör den första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB. Även barnbarn och barnbarnsbarn tillhör den första arvsklassen men de har bara rätt att ärva i sin förälders ställe om föräldern är avliden. Ovanstående rätt att ärva i sin avlinda förälders ställe benämns som istadarätt. Är inga släktingar ur den första arvsklass vid liv ärver den andra arvsklassen. Kvarlåtenskapen är den egendom/förmögenhetsmassa som den avlidne efterlämnar.

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, eller om dessa är avlidna, den avlidnes syskon. Finns det inga syskon så träder deras barn i deras föräldrars ställe 2 kap. 2 § ÄB. Saknas det arvingar från första eller andra arvsklassen ärver den tredje arvsklassen, den består av den avlidnes mor- eller farföräldrar 2 kap. 3 § ÄB.

Slutsats

Så till vida din farmor inte testamenterat något av sin förmögenhet till dig så kommer du inte att ha rätt till något arv efter henne. Din far, hans syster och bror utgör din farmors legala bröstarvingar och ärver därför hela kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § ÄB. Skulle din far vara avliden träder du däremot i hans ställe och har rätt att ärva i hans ställe i enlighet med istadarätten. Att din farmor utgjorde din vårdnadshavare påverkar inte fördelningen av hennes kvarlåtenskap. Hade du däremot varit adopterad av din farmor så hade du varit att betrakta som hennes barn och inte som barn till dina biologiska föräldrar 4 kap. 21 § föräldrabalken (FB). Således hade du då i egenskap av bröstarvinge haft rätt att ärva din farmor redan vid hennes död.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1412)
2020-05-28 Den legala arvsordningen
2020-05-26 Fråga om makes arvsrätt
2020-05-24 Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?
2020-05-24 Hur fördelas arvet när det finns ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (80469)