Har barn till syskon respektive halvsyskon arvsrätt när ett annat syskon fortfarande lever?

Ärver jag ensam min syster när övriga syskon är döda eller ärver även deras barn? Har tre halvsyskon. Ärver även deras barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Eftersom du inte har skrivit något om testamente, antar jag att inget sådant finns och att arvet därför skall ske enligt Ärvdabalkens regler (https://lagen.nu/1958:637). Jag antar också att din syster inte hade några barn eftersom arvet i sådana fall hade gått till det eller dem. Arvet går då i första hand vidare till föräldrarna, men i andra hand (om föräldrarna är avlidna) till syskonen och i tredje hand (om ett syskon är avlidet) till syskonets barn (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Varje "gren" delar lika på arvet. En "gren" består av antingen ett syskon eller (om syskonet är avlidet) syskonets barn. Oavsett hur många barnen till syskonet är, ärver de dock bara vad syskonet självt skulle ha ärvt.

Exempel:

A, B och C är syskon. Deras föräldrar är avlidna, och även C har nyligen avlidit och lämnat efter sig de två barnen D och E. Nu avlider även B. Eftersom B inte har några barn, tillämpas 2 kap. 2 § Ärvdabalken vid fördelningen av arvet. Som sagt är föräldrarna avlidna, och arvet skall därmed gå vidare till syskonen. B hade 2 syskon, och arvet delas därmed på hälften. Den ena hälften ärver A. Den andra hälften ärver D och E och delar på, eftersom C var avliden.

Även halvsyskon räknas in. Dessa ärver dock bara den del av arvet som skulle ha "gått via" den förälder som de delar med den avlidne.

Exempel:

A och B är syskon, och båda har C som halvsyskon via sin ena förälder ("Förälder nummer 2"). Båda föräldrarna är avlidna. Nu avlider även B, utan att ha fått några barn. Även här tillämpas 2 kap. 2 § Ärvdabalken. Hälften av arvet skulle ha gått via "Förälder nummer 1". Denna förälder var inte släkt med C. Hela den hälft som går via denna förälder går därmed till A. Den hälft av arvet efter B som gick via Förälder nummer 2 delar dock A och C lika på, eftersom de båda är barn till den föräldern. I detta exempel får alltså C bara 25 % av arvet efter B, medan A får 75 %.

Även när de gäller halvsyskon, kan deras barn överta arvsrätten ifall de är avlidna. Om C i exemplet ovan redan hade varit avliden, men haft två barn, hade alltså dessa fått 12,5 % var av arvet efter B medan A fortfarande fick 75 %.

Kort sammanfattat innebär vad jag har skrivit alltså att även dina syskons och halvsyskons barn kan ha arvsrätt.

Hoppas att svaret klarade upp situationen! Det är bara att höra av dig igen om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”