Har barn rätt att gå i skolan under handläggningstiden av uppehållstillstånd?

2017-12-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,jag har genom mitt engagemang i en idrottsförening kommit i kontakt med en utlandsfödd kvinna med två barn.Det yngsta barnet har svensk far och därmed svenskt medborgarskap.Kvinnan har i och med detta permanent uppehållstillstånd. Hon bor inte längre tillsammans med barnets far.Hennes tioåriga son från tidigare äktenskap är nu här på sexmånader turistvisum.Han har ingen kontakt med sin far och har bott hos sin morfar och hans fru.Då morfadern avlidit har hon nu ansökt om permanent uppehållstillstånd för honom.Vilken rätt till skolgång har han under handläggningstiden?All information jag själv lyckats finna handlar om asylärenden och/eller ensamkommande barn,Han har nu varit i Sverige snart ett halvår utan att ha gått i skola.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hennes 10 årige son har rätt till utbildning eftersom han ses som bosatt i Sverige under handläggningstiden.(7 kap. 2 § 3 st SkolL och 29 kap. 2 § 2 st 1 p SkolL) Han ses som bosatt i Sverige eftersom han har ansökt om uppehållstillstånd och troligen medgetts rätt att vistas i Sverige under handläggningstiden (1 § 1 st 3 p Lag om mottandande av asylsökande m.fl) och/eller att han bor hos sin mamma som har uppehållstillstånd. (1a § 1st Lag om mottandande av asylsökande m.fl). Han har dock ingen skolplikt vilket innebär att han inte är skyldig att gå i skolan. (7 kap. 2 § 3 st SkolL) Detta innebär att det är upp till familjen att avgöra om man vill att barnet ska utnyttja sin rätt till utbildning eller inte.

För att besvara din fråga har han alltså rätt att gå i skola under handläggningstiden.

Hoppas detta besvarade din fråga! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97536)