Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?

2021-06-29 i Preskription
FRÅGA
Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Banken har ett eget intresse av att underrätta borgensmannen, om än inte skyldighet, om dennes åtagande eftersom borgensåtagande preskriberas tio år (2 § första stycket preskriptionslagen, PreskrL) efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts (5 § PreskrL), t.ex. genom skriftlig erinran. Borgensåtagandet kan preskriberas oberoende av om den skuld som säkrar har preskriberats eller inte. Men om skulden preskriberas så preskriberas även borgensåtagandet (accessorisk preskription) (8 § andra stycket PreskrL och rättsfallet NJA 2014 s. 107). Innebörden av preskription är att borgenären förlorar sitt anspråk mot gäldenären för sin fordran.

Banken måste således avbryta preskriptionen minst en gång för varje tio-års-period. Sannolikt sker det oftare av olika, affärsmässiga skäl.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95728)