Har avtal om förfallodatum ingåtts genom aktivt och/eller passivt handlande?

2021-03-07 i Fordringar
FRÅGA
Jag har en fordran på en privatperson. Inget förfallodatum är avtalat på förhand. För en tid sedan meddelade jag gäldenären att jag krävde betalt enligt en avbetalningsplan som jag upprättat. Gäldenären följde avbetalningsplanen de första månaderna men har sedan ett tag tillbaka och trots påminnelser struntat i att betala belopp som förfallit. Den del av skulden som förfallit till betalning ökar därmed för varje månad som går. Kan jag nu, trots att tiden för avbetalningsplanen inte löpt ut, kräva gäldenären på hela skulden omgående för att sedan ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande, eller måste jag söka om nytt betalningsföreläggande för varje avbetalning som förfaller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller när inget förfallodatum avtalats?

Eftersom ni inte har avtalat om ett förfallodatum är gäldenären skyldig att betala när du som borgenär begär det (5 § SkbrL). Du har därmed rätt att kräva att gäldenären fullgör sin betalningsförpliktelse. Gäldenären hamnar i dröjsmål om inte betalning sker i omedelbar anslutning till det framställda kravet. Ett muntligt krav till gäldenären om att betalning ska ske är tillräckligt för att hela fordran ska anses förfallen.

Har en avbetalningsplan avtalats?

Det framstår som att ett avtal om förfallodatum har uppstått. Du har meddelat ett anbud (avbetalningsplanen) till gäldenären som gäldenären har accepterat genom sitt handlande, s.k. konkludent handlande. Gäldenären har agerat passivt genom att inte invända mot avbetalningsplanen. Därefter har gäldenären aktivt följt avbetalningsplanen de första månaderna. Gäldenärens agerande tyder på att denne accepterat anbudet och att ett avtal därmed har uppkommit (1 § AvtL). Jag tolkar det därför som att ett avtal har uppkommit om när betalning ska ske.

Kan hela skulden utkrävas?

Det är inte möjligt att kräva hela skulden om ett avtal om förfallodatum har uppstått. En allmängiltig princip är att avtal ska hållas. Det är därför inte möjligt att på eget initiativ frångå avbetalningsplanen och kräva hela summan omgående. Det är dock möjligt att frångå avbetalningsplanen om du avtalar med gäldenären om något annat.

Måste ansökan om betalningsföreläggande ske för varje avbetalning som förfaller?

Det uppkommer lika många kapitalfordringar som antalet amorteringstillfällen i enlighet med avbetalningsplanen. För att ansöka om betalningsföreläggande krävs det att sista datum för betalningen ska ha passerat. Därmed är det endast möjligt att ansöka om betalningsföreläggande för de kapitalfordringar som förfallit till betalning enligt avbetalningsplanen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (828)
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt
2021-10-03 Hur går jag tillväga för att driva in en skuld?

Alla besvarade frågor (96379)