Har arvsfördelningen gått rätt till? Arvsfördelning mellan den avlidnes make och hennes son sedan tidigare

FRÅGA
Min brors fru dog nyligen, dom hade inga gemensamma barn men hans fru har en vuxen son sedan tidigare som fortfarande bor hemma. Bouppteckning är gjord, inget testamente är skrivet. Av mannen som gjorde bouppteckningen har min bror fått veta att det enda han ärver är hälften av fastigheten. Hans frus banktillgångar (ca 600000) ärver bara hennes son. Inte gemensamt konto tydligen. Det finns inget skrivet om enskild egendom. Är detta riktigt? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara på din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB, och Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallas ÄktB.

Om den som avlider har barn är huvudregeln att barnet/barnen ska ärva föräldern (2 kapitlet 1 § ÄB). Är den avlidne gift vid dödsfallet så är huvudregeln att maken ärver istället för barnet/barnen och att dessa istället får ärva maken när denne går bort. I detta fall gäller dock en undantagsregel som säger att barn som endast är barn till den först avlidne har rätt att få ut arvet efter denna direkt (3 kapitlet 1 § första stycket ÄB). Detta betyder alltså att din brors frus son har rätt att få ut sitt arv efter sin mamma direkt eftersom din bror inte är pappa till sonen.

Vid dödsfall i äktenskap så gäller att en bodelning ska göras (9 kapitlet 1 § första stycket ÄktB). Vad som ska ingå i bodelningen är bestämt i 10 kapitlet ÄktB. Det är det så kallade giftorättsgodset som ska delas upp. Vad är då giftorättsgods? Jo, giftorättsgods är i princip all egendom som finns inom äktenskapet. Allt är giftorättsgods som inte specifikt är bestämt att vara enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord, gåva eller som maken/makan ärvt genom testamente där det uttryckligen står att egendomen ska vara enskild egendom (7 kapitlet 1-2 § ÄktB). Det som alltså sker vid en bodelning är att all egendom (utom enskild egendom) läggs ihop, skulder dras av och sedan delas den kvarvarande egendomen på två. I detta fall ska alltså hälften av bodelningen tillfalla din bror och hälften (din brors frus del av bodelningen) tillfalla din brors frus son. Din bror har dock rätt att få ut minst fyra gånger prisbasbeloppet (inklusive sin del av bodelningen och sin enskilda egendom) (3 kapitlet 1 § andra stycket ÄB). År 2020 motsvarar det 189 200 kr. Jag antar dock att din bror kommer upp i denna summa i och med att han genom bodelningen fått hälften av huset.

Har arvsfördelningen gått rätt till?

Din bror har bara rätt att få ut sin del av bodelningen (alltså hälften av all din brors och hans frus egendom och tillgångar som inte är enskild egendom). Om det är så att han själv får ut egendom till ett värde av 600 000 kr utöver hälften av huset så har arvsfördelningen gått rätt till (dessa 600 000 kr kan vara egendom som han själv anser vara "sin egen" men som ändå ska ingå i bodelningen som till exempel bil, möbler, pengar på banken m.m.). Om din bror inte har några andra tillgångar utöver hälften av huset och de 600 000 kr inte är hans frus enskilda egendom enligt något av kraven i 7 kapitlet 2 § ÄktB så kan det vara så att arvsfördelningen inte har gått rätt till, men eftersom jag inte är fullt insatt i din bror och hans frus tillgångar är det svårt för mig att svara på.

Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta någon av Lawlines jurister.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88157)