Har arbetstillstånd för nuvarande jobb. Får jag byta jobb samt flytta till en annan stad?

2020-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag har kommit till Sverige med ett arbetstillstånd den 1 juni 2019 och fortfarande jobbar på samma yrket och tjänsten i företaget jag har fått arbetstillstånd för. Jobbar i Ulricehamn men ska börja leva med min Sambo som bor och jobbar i Umeå. Enligt migrationsverket "Ditt uppehållstillstånd ska vara giltigt när du lämnar in din nya ansökan. Du kan däremot inte få ett uppehållstillstånd på grund av att du vill bo med en familjemedlem i Sverige innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla." Vad innebär detta? Jag undrar om man får flytta sin sambo och byta jobbet och börja jobbet på en annan plats, i Umeå, samtidigt man väntar på migrationsverket beslut eller måste stanna kvar på den lilla stan och fortsätta jobbet till och med dagen migrationsverket fattar ett beslut om ärendet? mitt nuvarande arbetstillstånd gäller till den 10 maj 2021. Jag är utbildad som en dataingenjör och jobbar som kundtjänstmedarbetare som relaterades mina studier. Under min tid i Sverige har jag tagit B, C, CE, D, DE körkort och Taxilegitimation samt har slutfört 2 kurser i Project Management och Networking plus arbetslivserfarenheten samt min utbildning på universitetet vilka gör mig lätt att hitta jobb i Sverige.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiseras framför allt utlänningslagen (UtlL) och dess regler om arbetstillstånd. Eftersom din fråga kan besvaras med ett ganska kort svar kommer jag att gå direkt på sak. Kortfattat är svaret att ja, du får flytta och börja jobba i t.ex. Umeå, under vissa omständigheter. Du måste dock i så fall ansöka om ett nytt arbetstillstånd. I det följande redogör jag för vad som gäller.

Kan du ta ett nytt jobb i en ny stad?

Du har haft ditt nuvarande arbetstillstånd i mindre än 24 månader. Därför gäller arbetstillståndet endast hos den arbetsgivaren och för det yrke som står i ditt beslut (UtlL 6:2 a). Om du nu skulle vilja byta jobb så måste du därför skicka in en ny ansökan om arbetstillstånd innan det att du börjar jobba på ditt nya jobb. Under den tid som ditt ärende handläggs hos migrationsverket så får du dock faktiskt jobba på det nya jobbet, om den nya ansökan har skickats in innan det tidigare arbetstillståndet har gått ut. För att det nya arbetstillståndet ska bli beviljat så är det viktigt att även det nya arbetet uppfyller kraven för arbetstillstånd. Du måste därför vara säker på att det nya jobbet du ansöker om arbetstillstånd för uppfyller alla de villkor som gällde för ditt första arbetstillstånd här i Sverige, och som du säkert känner till (se UtlL 6:2 a och migrationsverkets hemsida angående arbetsgivarens skyldigheter vid arbetstillstånd).

Hur gör du för att ansöka?

För att du ska kunna komma igång med processen krävs först och främst att du hittar ett nytt jobb. För det jobbet krävs att jobbet först annonserats i Sverige och EU/EES under minst tio dagar, såsom beskrivs på denna sida. När du väl hittat ett nytt jobb är det viktigt att du lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan du byter jobb. Det är då du och arbetsgivaren som ansöker tillsammans. Du får då börja jobba efter att ansökan lämnats in, men innan den beviljats.

Min rekommendation är därför att du hittar ett jobb där du vill bo och ser till att arbetsgivaren för det nya jobbet ifråga kan uppfylla alla de villkor och krav som krävs för att du ska kunna få arbetstillstånd för jobbet. Därefter kan du och din arbetsgivare påbörja processen med ansökan, såsom den förklaras steg för steg på denna sida.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?