Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett privatägt företag utan kollektivavtal. I vår personalhandbok står det att vi följer LAS gällande uppsägningstiden men VDn på företaget tycker att vi ska formulera om det som står. Nu står det "Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av..."följt av det som står i LAS. Men VDn vill ändra så att det står att "arbetstagaren har skyldighet till en uppsägningstid av...". Får vi verkligen skriva så? Om inte, får vi skriva det i anställningsavtalet? Eller kan man formulera sig på ett annat sätt som gör att vi kan behålla den anställde mer än en månad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om uppsägningstid. Jag kommer därför utgå att frågan det gäller omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även att lagen är semidispositiv, vilket innebär att andra bestämmelser i ett kollektivavtal kan gå före lagen (2 § LAS).

En månads uppsägningstid gäller även för arbetstagaren

Enligt LAS följer minst en månads uppsägningstid när uppsägningen sker från både arbetsgivarens och arbetstagarens sida (11 § LAS).

Eftersom lagen är tvingande till arbetstagarens fördel är det inte möjligt att genom individuellt avtal bestämma kortare uppsägningstid än en månad, däremot kan man avtala om en längre uppsägningstid. Denna tid brukar i många fall vara tre månader, eftersom längre uppsägningstid kan anses vara oskäliga avtalsvillkor (2 § LAS och 36 § avtalslagen).

Ett kollektivavtal kan även reglera längre uppsägningstid än vad som anges i lagen (2 § fjärde stycket LAS).

Notera dock att det finns fall då arbetstagaren har rätt att avsluta sin anställning med omedelbar verkan, exempelvis om arbetsgivaren inte betalar ut lön under en inte obetydlig tid (4 § tredje stycket LAS).

Sammanfattning

Man kan säga att en arbetstagare har en skyldighet till en uppsägningstid av en månad enligt LAS. En längre uppsägningstid för när arbetstagaren själv säger upp sig måste dock avtalas om parterna sinsemellan eller genom kollektivavtal.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1871)
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?

Alla besvarade frågor (96584)