Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Hej! Jag jobbar på ett privatägt företag utan kollektivavtal. I vår personalhandbok står det att vi följer LAS gällande uppsägningstiden men VDn på företaget tycker att vi ska formulera om det som står. Nu står det "Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av..."följt av det som står i LAS. Men VDn vill ändra så att det står att "arbetstagaren har skyldighet till en uppsägningstid av...". Får vi verkligen skriva så? Om inte, får vi skriva det i anställningsavtalet? Eller kan man formulera sig på ett annat sätt som gör att vi kan behålla den anställde mer än en månad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om uppsägningstid. Jag kommer därför utgå att frågan det gäller omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även att lagen är semidispositiv, vilket innebär att andra bestämmelser i ett kollektivavtal kan gå före lagen (2 § LAS).

En månads uppsägningstid gäller även för arbetstagaren

Enligt LAS följer minst en månads uppsägningstid när uppsägningen sker från både arbetsgivarens och arbetstagarens sida (11 § LAS).

Eftersom lagen är tvingande till arbetstagarens fördel är det inte möjligt att genom individuellt avtal bestämma kortare uppsägningstid än en månad, däremot kan man avtala om en längre uppsägningstid. Denna tid brukar i många fall vara tre månader, eftersom längre uppsägningstid kan anses vara oskäliga avtalsvillkor (2 § LAS och 36 § avtalslagen).

Ett kollektivavtal kan även reglera längre uppsägningstid än vad som anges i lagen (2 § fjärde stycket LAS).

Notera dock att det finns fall då arbetstagaren har rätt att avsluta sin anställning med omedelbar verkan, exempelvis om arbetsgivaren inte betalar ut lön under en inte obetydlig tid (4 § tredje stycket LAS).

Sammanfattning

Man kan säga att en arbetstagare har en skyldighet till en uppsägningstid av en månad enligt LAS. En längre uppsägningstid för när arbetstagaren själv säger upp sig måste dock avtalas om parterna sinsemellan eller genom kollektivavtal.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000