Har arbetstagare rätt att jobba hos sin arbetsgivare när studieledighet har beviljats?

2021-04-09 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Jag är just nu studieledig 80%. Vissa veckor har jag mindre i skolan och då har jag möjlighet att jobba 100% istället för mina ordinarie 20%. Kan min arbetsgivare neka mig detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om studieledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslag).

Rätt till studieledighet

Arbetstagare har rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att undergå utbildning (studieledighetslag 1 §). Detta gäller för alla anställda oavsett anställningsform och omfattning. Arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar skjuta upp ledigheten i upp till sex månader (studieledighetslag 4 och 5 §).

När en arbetstagare återgår till sitt arbete så har den rätt till samma anställningsvillkor och arbetsställning som tidigare (studieledighetslag 9 §).

Ingen rätt att jobba om du har beviljats studieledighet

Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som anger att du som arbetstagare har rätt att jobba hos din arbetsgivare utöver den tid som är din ordinarie tid.

Lagen ger dig en rätt till studieledighet, den ger dig inte rätt att jobba om du faktiskt har beviljats studieledighet. Därmed finns det ingen skyldighet för din arbetsgivare att erbjuda dig jobb även om du har möjlighet att jobba 100 % vissa veckor i stället för 20 %.

Din arbetsgivare kan därmed neka dig jobb som går utöver dina ordinarie 20 %, eftersom du då kommer jobba under arbetstimmar som är under din studieledighet.

Även om du inte har en rätt enligt lagen att få arbeta, så kan du såklart höra med din arbetsgivare ändå. Om ni kommer överens så finns det inget problem, lagen hindrar dig alltså inte från att komma överens med din arbetsgivare om att jobba mer.

Rätt att avbryta dina studier

Ett annat alternativ än att komma överens med din arbetsgivare om att du får arbeta även under studieledig tid är att du avbryter dina studier för att sedan ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning.

En arbetstagare har rätt att avbryta sina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat (studieledighetslag 10 §). Du ska då underrätta din arbetsgivare om att du vill avbryta din studieledighet och du har då rätt att återgå till arbetet efter två veckor. Sedan hade du kunnat ansöka om en ny period av studieledighet (studieledighetslag 1 §).

Troligtvis kan det dock nog bli svårt att utforma den nya ansökan om studieledighet på ett sätt som gör att du få arbeta mer vissa veckor och mindre andra. Detta eftersom du måste ange specifikt i ansökan vilka perioder du vill ha ledigt för och hur mycket du vill vara studieledig. Det kan vara svårt att veta på förhand vilka veckor som du faktiskt kommer ha mycket att göra i skolan och vilka veckor som du kommer ha mindre att göra så att du kan jobba mer.

Det ska även åter igen poängteras att din arbetsgivare kan skjuta upp din studieledighet om du ansöker om en ny studieledighetsperiod.

Sammanfattning

Som arbetstagare har du rätt att beviljas studieledighet. Däremot finns det ingen rätt att jobba om du faktiskt har beviljats studieledighet. Din arbetsgivare kan därmed neka dig arbetstimmar som går över din studieledighet. Det finns dock inget hinder att du och din arbetsgivare kommer överens om att du får arbeta mer än 20 %. Du hade även kunnat avbryta din studieledighet och ansöka om en ny period av studieledighet men med en förändrad omfattning. I ditt fall kan det bli svårt att utforma den nya studieledighetsansökan då du måste specificera hur mycket du vill vara ledig.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?