Har arbetsgivaren rätt att avskeda en arbetstagare om arbetstagaren har misshandlat en annan medarbetare?

Hej,

X och hans fru jobbar inom samma företag på samma ställe. Frun blev arg och smällde till X med moppen, till X försvar råkade X armbåga frun på ögot vilket inte var med flit så frun fick en blåtira. X blev arresterad men släpptes nästa dag och fick sedan ett brev från domstolen att X inte blivit dömd. Arbetsgivaren har tillsvidare bett X vara hemma och det gick 3 veckor då X fått ett brev från arbetsgivaren om att de tänker avskeda X. Har arbetsgivaren rätt att avskeda X i detta fall? På avskedsbrevet står ingen anledning till varför X ska bli avskedad och X har inte signerat heller, utan arbetsgivaren har muntligt sagt till X att anledningen är på grund av att han misshandlat en kollega utanför jobbet. Jag vill tillägga att X har jobbat där i länge och hon frun endast i några år.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att direkt få avskilja en arbetstagare från sin anställning utan rätt till uppsägningstid eller krav på omplacering krävs att det finns en grund för avsked. Vid avsked räcker det inte med att det föreligger saklig grund utan det krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sitt åliggande mot arbetsgivaren enligt 18 § lagen om anställningsskydd. Exempel på grunder för avskedande är ohederligt handlande, uppsåtlig brottslighet, illojal konkurrens eller andra grova och olämpliga beteenden som orsakar eller har varit ägnat att orsaka skada för medarbetare eller arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge vilka omständigheter som ligger bakom avskedandet. Uppgiften ska vara skriftlig endast om arbetstagaren begär detta, i övrigt är det helt acceptabelt att den är muntlig enligt 19 § 3 st lagen om anställningsskydd. Vidare spelar det ingen roll vem som har jobbat där längst eftersom att arbetsgivaren inte hävdar arbetsbrist utan att avskedandet är av personliga skäl och det är just den personen som grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren som i sådana fall kommer att behöva avskiljas från sin tjänst om så önskas av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i lagen om anställningsskydd kan arbetsgivaren komma att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § lagen om anställningsskydd.

För att förtydliga krävs att en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot sin arbetsgivare för att kunna bli avskedad, det finns ingen regel om att arbetstagaren måste ha blivit dömd i domstolen för att arbetsgivaren ska kunna avskeda arbetstagaren, det som gör det så speciellt i detta fall är att arbetstagaren troligtvis har orsakat en annan medarbetare skada.

Paulina CeylanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”