Har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera anställd innan uppsägning sker?

FRÅGA
Hej,Vi har en kollega som för ungefär 3 månader sen fick sin fast anställning efter en provperiod.Nu blir hon varslad eftersom företaget behöver en kompetens som hon inte har. Chefen påstår att vi behöver en annan sort kompetens.Ska inte företaget erbjuda henne en annan tjänst? I mina ögon har företaget rekryterat fel och det ska inte kollegan få lida för.Jag är nyfiken om jag tänker rätt och framförallt vad har min kollega för rättigheter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Uppsägning kräver saklig grund

Arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd under förutsättning att detta sker på saklig grund. En typ av saklig grund för uppsägning är arbetsbrist. Detta innebär att uppsägningen, exempelvis, grundas på ekonomiska överväganden beträffande verksamheten. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, med denna rätt i åtanke följer att domstolen sällan ifrågasätter en seriös och noggrann företagsekonomisk bedömning av företagets behov av arbetskraft. Att företaget har behov av annan kompetens kan alltså utgöra en saklig grund för uppsägning.

Ovanstående följer b.la. av 7 § LAS, arbetsdomstolens rättspraxis, exempelvis AD 1993 nr 101, AD 2009 nr 50, samt propositionen till LAS, prop. 1981/82:70 s. 65.

Arbetsgivarens har en skyldighet att försöka omplacera innan uppsägning

För att en uppsägning på grund av arbetsbrist ska vara saklig krävs dessutom att arbetsgivaren uppfyller sin omplaceringsskyldighet. Detta innebär att arbetsgivaren måste vidta skäliga åtgärder för att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig. Vid arbetsbristsuppsägningar måste arbetsgivaren därför utreda om det finns lediga befattningar i organisationen. Uppsägningen får endast ske när alla möjligheter att förflytta arbetstagaren till en ledig befattning är uttömda. Vidare krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som kan beredas genom omplacering. Som en tumregel kan sägas att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet ej är uppfylld om det föreligger oklarheter rörande potentiella möjligheter till omplacering.

Detta följer b.la. av 7 § 2 st. LAS samt arbetsdomstolens rättspraxis, exempelvis AD 1997 nr 73.

En osakligt grundad uppsägning kan ogiltigförklaras

Om uppsägningen inte är sakligt grundad kan detta resultera i skadestånd för arbetsgivaren. Dessutom kan uppsägningen ogiltigförklaras. Se 34 § och 38 § LAS. Jag har emellertid inte tillräckligt med information för att kunna bedöma om så är fallet i din kollegas situation. Det bästa är, i min mening, att din kollega om möjligt vänder sig till sin fackförening för vidare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA13Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72856)