Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?

FRÅGA
Hej!Har min arbetsgivare rätt att se mina patienters journaler för att kontrollera vad vi skriver? Min arbetsgivare har ingen direkt vårdrelation till patienterna mer än att hen är chef för sjukvårdspersonal som utför vården.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vem som får ta del av patientuppgifter, och därefter om din arbetsgivare riskerar att begå ett brott om hen läser patienternas journaler. Med anledning av detta kommer jag att utgå från patientdatalagen och brottsbalken, eftersom frågan avser behandling av personuppgifter som vid inkorrekt behandling kan innebära att ett brott begås.

Vem får ta del av patientuppgifter?

Huvudregeln är att varje journal ska behandlas och tas hand om på ett sätt, som innebär att ingen obehörig person kan få tillgång till den (1 kap. 2 § patientdatalagen). Dessutom framgår det av lagen att vårdpersonal endast får ta del av dokumenterade uppgifter om patienter om

a) hen deltar i patientens vård, eller

b) av annat skäl är i behov av uppgifterna för genomförande av arbetet inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1 § patientdatalagen).

Enligt förarbeten till patientdatalagen behöver endast en begränsad del av vårdpersonalen ta del av patienters journaler i arbetet. Med hänsyn till patientens personliga integritet får ingen utöver denna begränsade krets tillgång till journalen. Därmed får man bara ta del av patientjournaler om det är inom ramen för den direkta tjänsteutövningen. Utifrån vad som framgår i din fråga och omständigheterna som du redogör för, borde inte din arbetsgivare uppfylla kraven som uppräknas i lagen, och inte heller enligt förarbeten. Dock behövs ytterligare information för att göra denna bedömning mer utförlig och specifik.

Risk för att din arbetsgivare gör sig skyldig till dataintrång

Om någon bereder sig tillgång till en journal, som inte har särskilt tillstånd, eller inte ingår i den krets som måste göra det för vårdarbetet, kan denne ha gjort sig skyldig till dataintrång (4 kap. 9 c § brottsbalken). Man riskerar böter eller som högst två års fängelse om man begår en sådan gärning. Detta är av stor betydelse att vara medveten om, och om din arbetsgivare vidtar handlingar i form av att läsa patienters journaler kan det därmed strida mot lagen.

Jag rekommenderar dig att kontakta Patientnämnden i ditt landsting för att få ytterligare vägledning, bedömningar och råd.

Hoppas att du har fått din fråga besvarad, och tveka inte att kontakta oss på Lawline igen om mitt svar väcker ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96520)