Har anställd som blivit uppsagd pga sjukdom rätt till lön under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej,En anställde blir uppsagd pga. att hon enligt läkarbedömning är helt oförmögen till att utföra sina arbetsuppgifter. Hon är fortfarande heltidssjukskriven men har inte längre rätt till sjukersättning från FK och ansöker om arbetslöshetsersättning från A-kassa. Är arbetsgivaren skyldig till att betala lön till henne under uppsägningstid?Hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om uppsägning blir lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.

Har hon rätt till lön under uppsägningstiden?

Huvudregeln i LAS är att en anställd som blir uppsagd har rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden, även om den anställde inte får några arbetsuppgifter efter uppsägningen, LAS 12 §. Ifall personen får ett annat jobb under den tiden har den gamla arbetsgivaren rätt att avräkna de nya inkomsterna från lönen, LAS 13 §.

Eftersom den anställde i detta fall är sjukskriven och av allt att döma inte skaffat något annat arbete har hon därmed rätt till full lön under hela uppsägningstiden.

Övrigt att tänka på

Sjukdom kan vara en saklig grund för uppsägning men det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens ansvar för att utreda omplaceringsmöjligheter för arbetstagaren är långtgående. Förutsatt att arbetsgivaren övervägt alla omplaceringsmöjligheter och gjort en omfattande utredning av arbetstagarens sjukdomstillstånd och dennes möjligheter att fortsätta arbeta kvar så är uppsägningen okej enligt LAS, men ifall arbetsgivaren inte har gjort detta kan hon ha rätt till skadestånd av arbetsgivaren.

Svar

Ja i enlighet med LAS 12 § har hon rätt till lön under uppsägningstiden.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det skulle uppstår fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69298)