Har äktenskapsförordet någon relevans om vi äger hälften av fastigheten?

Hej!

För ett antal år sedan fick vi hjälp av en banks juristavdelning. Min fru skänkte hälften av en fastighet som tidigare varit hennes enskilda egendom till mig så att vi nu är lagfarna hälftenägare. I samband med detta tyckte banken att vi skulle upprätta ett äktenskapsförord och samtidigt ville vi skriva ett testamente.

Testamentets första paragraf säger "att den efterlevande av oss båda, med fri förfoganderätt, skall erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap". I äktenskapsförordet stipuleras "att vardera makens andel av fastigheten X skall utgöra vardera makens enskilda egendom, som inte skall ingå i bodelning mellan oss"

Min fråga är vad äktenskapsförordet har för juridisk relevans? Vid ett dödsfall ärver ju den efterlevande all egendom med fri förfoganderätt (det finns inga särkullbarn) och vid en bodelning, då vi varit gifta i närmare fyrtio år och inte har någon annan enskild egendom, skulle väl vardera parten ändå få halva fastigheten (eller vad som träder i dess ställe)? Eller finns det någon juridisk spetsfundighet som vi inte förstår?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förenklat kan man säga att vid ett äktenskaps ingående så blir all egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄB). Det innebär att den egendomen ska delas lika mellan makarna vid en eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord är det dock möjligt att göra egendom till enskild, vilken innebär att den inte ska ingå vid en bodelningen (7 kap. 3 §). I och med att ni har skrivit ett äktenskapsförord gällande att fastigheten ska vara enskild egendom kommer den alltså inte ingå i bodelningen. Om fastigheten, dvs vardera av er andel, hade varit giftorättsgods så hade den ingått i bodelningen. Men eftersom ni äger hälften av fastigheten var får bodelningen inte så stora verkningar då ni delar hälften. I praktiken blir det därför lite av ett nollsummespel där det snarare kanske handlar om vem som ska överta den gemensamma bostaden vid eventuell äktenskapsskillnad.

Liksom du själv är inne på, får äktenskapsförordet inte någon särskilt stor betydelse i ert fall. I och med att äktenskapsförordet påverkar vilken egendom som ska ingå i bodelningen, vilket ska genomföras både vid makes död eller vid äktenskapsskillnad, påverkar det makes kvarlåtenskap. Har en make exempelvis mer enskild egendom så blir kvarlåtenskapen större eftersom den inte delas vid bodelningen. Det har emellertid större betydelse i den mån man har särkullbarn eftersom de har rätt att få ut sin arvslott direkt. Även om det kan tyckas "onödigt" i ert fall, är det oftast bättre att vara tydlig med vad man avsett med sin egendom.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin HedlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning