Har 10 år gamla skulder hos Kronofogden preskriberats?

Har skulder hos kronofogden i enskilda mål enligt dom från 13 februari 2013. Eftersom 10år har gått innebär det att dom är avskriven då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om preskription finns i Preskriptionslagen.


När en skuld preskriberas innebär det att den som har rätt till betalning, det vill säga borgenären, inte längre kan kräva att få skulden betald. En skuld preskriberas normalt 10 år efter dess tillkomst. Om gäldenären, det vill säga den skuldsatte, är en konsument, preskriberas skulden tre år efter dess tillkomst, 2 § Preskriptionslagen. För att hindra att en skuld preskriberas finns det något som heter preskriptionsavbrott. När preskriptionen avbryts innebär det att ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet, 5 § Preskriptionslagen. Preskriptionen avbryts exempelvis genom att du betalar skulden eller på annat sätt erkänner den eller att du får ett skriftligt krav från borgenären. Varje gång du får ett skriftligt krav från borgenären, som i detta fall är Kronofogden, sker det ett preskriptionsavbrott och ny preskriptionstid börjar löpa. Nu vet jag inte huruvida du har fått någon påminnelse från Kronofogden men om så är fallet så har preskriptionstiden alltså börjat gälla om från den dagen du fick påminnelsen.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo