Hantering av privat pensionssparande vid en bodelning

2017-12-31 i Bodelning
FRÅGA
Kan en pensionsförsäkring som tecknats innan ett äktenskap räknas som enskild egendom om detta inte nämnts i äktenskapsförodet samt om hela försäkringen tagits ut under äktenskapets gång och placerats i gemensamt sparande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har ett privat pensionssparande i form av en kapitalförsäkring. Det är alltså detta jag kommer utgå från när jag besvarar din fråga.

Egendom kan få karaktär som enskild antingen genom äktenskapsförord, gåva med föreskrift om att egendomen ska vara enskild eller genom testamente med föreskrift om att egendomen ska vara enskild. Att någonting har införskaffats innan äktenskapets ingående saknar betydelse i detta hänseende. Pensionsförsäkringen utgör alltså giftorättsgods.

Enligt huvudregeln ska allt giftorättsgods ingå vid en eventuell bodelning men det finns undantag, exempel på det är vissa pensionsrättigheter (10 kap 3 § äktenskapsbalken). Allmän pension ingår inte i en bodelning och i regel gör inte tjänstepension det heller. Gällande privat pensionssparande ser det dock lite annorlunda ut. Huvudregeln vid denna typ av pensionssparande är att det ska ingå då det likställs med vanligt sparande. När det gäller kapitalförsäkring finns dock krav uppställt på att det måste finnas en förmånstagare för att den ska kunna ingå. Det är inte en tvingande regel att försäkringen då ska bli föremål för bodelning utan hänsyn måste också tas till omständigheterna i övrigt i det enskilda fallet. Saknas förmånstagare borttas kapitalförsäkringen helt från bodelningen.

För att sammanfatta kan försäkringen inte ses som enskild men det betyder inte att den måste ingå i en bodelning. Avgörande är typen av pension samt omständigheterna i övrigt i det enskilda fallet. Har försäkringen tagits ut och satts in på ett gemensamt sparkonto blir det dock otvivelaktigt föremål för bodelning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2946)
2022-01-21 Hur långt efter separation kan man begära bodelning?
2022-01-21 Blir min bostadsrätt som jag ägde innan mitt äktenskap giftorättsgods?
2022-01-19 Kan en make kompensera den andra maken med annan egendom än pengar vid bodelning?
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98546)