Handräckning på grund av att en person vägrar lämna tillbaka nycklar

FRÅGA
Hej.Min föredetta vägrar att återlämna mina extranycklar till bil och bostad trots upprepade frågor om detta.Dessa nycklar är min privata egendom, räknas det då som stöld och kan jag gå till polisen och be dem om hjälp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det personen har gjort kan inte betraktas som stöld om du självmant har lämnat ut nycklarna till honom/henne eftersom personen inte olovligen har tagit nycklarna från dig (se 8 kap. 1 § brottsbalken). Däremot kan möjligen brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) bli aktuellt. Om du vill anmäla händelsen till polisen kan du antingen besöka din närmaste polisstation eller ringa 114 14.

En sak du kan göra för att få tillbaka dina nycklar är att begära s.k. vanlig handräckning hos Kronofogden. Bestämmelserna om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (förkortas "BFL").

En sådan ansökan ska göras skriftligen. I din ansökan ska ditt yrkande och grunden för ditt yrkande anges (se 9-10 §§ BFL).

Om du gör en sådan ansökan kommer personen som innehar nycklarna att bli tvungen att yttra sig inom två veckor (se 25 § BFL). Om han eller hon bestrider ansökningen inom rätt tid kan du begära att målet överlämnas till tingsrätten. En sådan begäran måste göras skriftligen inom fyra veckor (33-34 §§ BFL).

Om personen som innehar nycklarna inte bestrider inom rätt tid ska Kronofogden meddela utslag i enlighet med ansökningen (se 42 § BFL). Ett utslag verkställs självmant av Kronofogden, vilket framgår av 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken.

Du kan läsa mer om handräckning på Kronofogdens hemsida. På den här sidan hittar du dessutom svar på vanliga frågor om handräckning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor får du väldigt gärna kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81824)