Handräckning av egendom som olovligen står på ens egendom

FRÅGA
Hej, en mycket god vän gick bort för över 1 år sedan, hans motorcykel stod hos mig och vi var muntligt överrens om att den skulle få stå kvar till våren.När sommaren nästan var slut tog jag kontakt med den person som skötte dödsboet om den aktuella mc`n, svaret jag fick var att man inte haft tid att försöka sälja den, men man skulle ta tag i det.Nu är det andra vintern efter hans död och mc`n står kvar i mitt garage, ingen har hört av sig ännu och jag har inga kontakt uppgifter kvar.Vad gäller, vad ska jag göra,vem ska jag vända mig till??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (handräckningslagen) ges bland annat möjlighet att, enligt 4 §, hos Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) ansöka om särskild handräckning för att ålägga svaranden att vidta rättelse när utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras.

Vid en ansökan om särskild handräckning gör Kronofogden, enligt 43 § handräckningslagen, en prövning i sak och, enligt 39 § samma lag, åligger det sökanden att styrka de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan om handräckning. Om beslut om särskild handräckning meddelas kan Kronofogden se till att beslutet verkställs.

I ditt fall hindras din rätt att till fullo bruka din fastighet i och med att motorcykeln står i garaget trots att dödsboet inte längre har rätt att förvara motorcykeln där. Detta innebär att du kan ansöka om särskild handräckning. Du måste, i din ansökan, bifoga skriftliga bevis för att dödsboet inte längre har rätt att ha motorcykeln hos dig. Om din ansökan bifalls kan Kronofogden verkställa beslutet.

Mer information om hur du ansöker om särskild handräckning finner du på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (503)
2021-03-04 Kan man vägra betala en skuld?
2021-02-28 Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
2021-02-23 Vad kan jag göra när mitt ex inte hämtar sina saker?
2021-02-21 Om hyresgästen vägrar flytta ut

Alla besvarade frågor (89880)