FrågaÖVRIGTPUL/GDPR29/04/2015

Handlingar hos privat skönhetsklinik

Hej.

Jag har varit på en skönhetsklinik och fått estetiska injektionsbehandlingar. Kliniken för klientjournaler/register med information om vilka behandlingar som utförts samt före och efter bilder. Jag har under en längre tid försökt få en kopia på min klientjournal för att bland annat se vad som injicerats i min kropp. Kliniken har som policy att inte lämna ut detta. Vid behandlingstillfällena har inga kvitton där behandlingarna redovisats erbjudits utan enbart betalkortslippen. På grund av komplikationer behöver jag ha tillgång till journalen. Då detta inte räknas som sjukvård kan inte IVO begära ut journalen trots att behandlingarna utförts av en legitimerad läkare. På skönhetsklinikens hemsida står det skrivet att bilder och klientjournaler är klinikens egendom och lämnas inte ut. Är detta ens lagligt? Kan jag i detta fall tillämpa PUL §26 och skriftligt begära ut en kopia? Väldigt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Det stämmer som du säger att privata estetiska kliniker varken omfattas av offentlighetsprincipen eller patientdatalagen, och där tillhörande möjlighet att ta del av handlingar, detta då det varken rör sig om en myndighet eller en vårdgivare. Det är dock viktigt att komma ihåg att viss estetisk behandling kan ha medicinskt syfte, vilket är fallet med exempelvis medfödda missbildningar, men det finns inget i din fråga som ger sken av att detta skulle vara fallet.

Därför är mitt råd att du använder just personuppgiftslagen (PUL), och närmre bestämt den 26:e paragrafen. Med stöd av denna ska du gratis få uppgift om alla de handlingar som finns hos kliniken i detta fall. En journal över utförda behandlingar kommer säkerligen uppfylla alla de krav som ställs på strukturering av uppgifterna som lagen ställer, och du har därmed rätt att dels få veta vad för uppgifter kliniken har om dig, men även uppgifternas innehåll, dvs vad som står skrivet om dig. Tanken med paragrafen är att du ska kunna rätta de eventuellt felaktiga uppgifter som kliniken har om dig, varför du även måste få full vetskap om den lagrade informationen, se 28§ PUL.

Om du begär ut dina uppgifter men kliniken vägrar hörsamma detta så kan du vända dig till datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna typ av ärenden och framföra ditt klagomål. De kan då välja att granska kliniken.

Det är är på sin plats att kort påpeka att om har blivit felbehandlad så finns det givetvis möjlighet för dig att erhålla ersättning för detta. Om det ingrepp du genomgått anses kräva medicinsk kompetens kommer detta regleras genom patientförsäkringen, men utifrån din fråga är det som sagt troligast att så inte är fallet. Då finns istället en huvudsaklig möjlighet till ersättning enligt skadeståndslagen, och det kan då vara möjligt att inom ramen för en skadeståndstalan inför domstol begära ett så kallat editionsförläggande gentemot kliniken, se 38:2 och 38:3 Rättegångsbalken. Följden av ett bifall av en sådan begäran är att domstolen skulle tvinga kliniken att utlämna den omnämnda journalen. Men till följd av att en process i domstol alltid innebär att du som part riskerar att betala dyra rättegångskostnader om du förlorar målet rekommenderar jag dig som nämnt att istället att använda PUL

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

MVH

Anton PeterzénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”