Handläggningstider migrationsdomstolen

Hur lång tid tar der innan man får svar frön Migrationsdomstolen angående överklaga på Migrationsverkets beslut ?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Det går inte att ge något exakt svar på din fråga. Varje mål är individuellt och olika förutsättningar rörande allt från omständigheterna i ditt mål till arbetsbelastningen i domstolen kan spela roll. Ser man till de olika migrationsdomstolarnas handläggningstider skiljer de sig åt i landet. Jag vet inte vilken domstol ditt mål ska prövas i, men ser man till statistik från olika domstolar sträcker sig handläggningstiden från ungefär 2 - 12 månader. Du kan hitta mer information om ungefärliga handläggningstider på den specifika domstolens hemsida.

I Utlänningslagen 16 kap 4§ finns bestämmelser om att vissa mål ska handläggas skyndsamt av migrationsdomstolen. Dessa mål är mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar. Skyndsamhetskravet innebär att dessa måltyper bör handläggas med förtur.

Efter att föredragning av målet väl skett ska domslut meddelas så snart som möjligt, och huvudregeln är att det ska ske senast 4 veckor efter att föredragningen avslutats. Den absoluta gränsen går vid vad som anses oundgängligen nödvändigt på grund av någon omständighet som föranlett att dom inte kunnat meddelas inom fyraveckors-gränsen.

Jag hoppas det var ett ungefärligt svar på din fråga, mer specifikt är inte möjligt att svara.

Vänligen,


Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”