Handläggningstid hos Migrationsverket

Hej förra året 2016/09/20 ansökte jag om familjanknytning i december men fick avslag, Beslutet överklagade vi i maj månaden då fick vi veta att domaren hade skickat ärendet tillbaka till migrationsverket. Problemet är att jag har ringt och frågat hur går det med ärendet och de säger att ingen handläggare har tagit emot det. Nu är jag gravid i 4 månaden de vet det också men de säger att vi måste fortsätta vänta. Frustrationen är att det är väldigt jobbig eftersom igen kan säga nåt. De har tagit fel beslut i början och nu måste vi vänta utan att veta vad vi ska göra!

Finns det nåt som vi kan göra?

Kan vi påverka på nåt sätt att någon kan ta hand om ärendet ?

Snart är julen fram och jag vill inte sitta ensam i Sverige.

Hoppas att ni kan hjälpa mig!!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss!

Din fråga rör sig om lång handläggningstid hos Migrationsverket som du lider men. Som ett tips kunde man kanske råda att försöka ringa och påskynda ärendet men i praktiken oavsett om du ringer ofta eller ej, påverkar inte handläggningstiden. Migrationsverket har flera gånger kritiserats av JO (Justitieombudsman) men JO konstaterar också att det är känt att Migrationsverket under de senaste åren har haft långa handläggningstider i många av sina ärenden.

Stor arbetsbelastning på Migrationsverket i samband med ökade antalet ansökningar i förhållande till antalet handläggare gör det att handläggarna hinner inte med många ärenden. Vad gäller själva handläggningstiden så återfinner du regleringen i 21 a § Utlänningsförordning (2006:97) där det framgår följande - "Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in."

Det du nu kan göra är att begära påskynda ärenden genom ett skriftligt yttrande där du ska förklara att du är gravid och anger andra skäl för påskyndande. Detta kan du göra med att anlita en våra jurister.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail AtayevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000