Han säger att det inte var ett hot, kan det ändå vara ett olaga hot?

FRÅGA
Hej!Min exsambo är dömd för olaga hot mot två minderåriga och påföljden blev böter samt villkorlig dom. Nu har han hotat mig, min nya sambo och betett sig hotfullt mot flera i min omgivning. Han säger att det inte var hot men jag har uppfattat allt som hot. Bör detta anmälas? Hur kan påföljden se ut med tanke på att han en villkorlig dom sedan tidigare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I 4 kap 5 § Brb anges att den som lyfter vapen, eller på annat sätt hotar om en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, gör sig skyldig till olaga hot. Det är tillräckligt att du har uppfattat hotet som allvarligt menat och att hotet typiskt sätt duger till att framkalla sådan rädsla. Att ditt exsambo påstår att det inte var ett hot saknar betydelse och krävs inte heller att din exsambo har haft en avsikt att fullgöra det hen hotat med att göra.

Huruvida du väljer att anmäla din exsambo är upp till dig och det är svårt att utifrån din beskrivning av händelserna förutse vad en anmälan skulle leda till. Även i påföljdsfrågan är det svårt att ge en konkret svar utifrån din fråga men jag kan i vart fall säga att tidigare brottslighet av samma brottstyp ska beaktas vid bestämmandet eventuell påföljd för den nya brottsligheten.

Jag hoppas att jag har kunnat ge dig svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1278)
2022-01-28 Anmälan av kränkande fotografering
2022-01-28 Är det olagligt att logga in på annans sociala medier om man har lösenord?
2022-01-27 Bedöms mordhot som grovt olaga hot?
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98701)