Hämta nära anhörig till Sverige

2021-02-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag fick nyligen put och vill att min mamma ska flytta till mig från ett annat land. Jag hjälper henne samla in alla dokument som migrationsverket kräver. Jag har en fundering om hur ska "intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda" se ut??? Vem ska utfärda ett sådant intyg?Vad ska stå i ett sådant intyg?Tacksam för svaret / förtydliggandeAnna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att övriga förutsättningar för uppehållstillstånd är uppfyllda då jag inte har någon ytterligare information.

Uppehållstillstånd får som huvudregel ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroende- förhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet (5 kap. 3 a § utlänningslagen). Detta betyder att särskilt beroendeförhållande finns om släktingar omedelbart före ankomsten till Sverige haft hushållsgemenskap samt att det föreligger ett socialt och känslomässigt beroendeförhållande som gör att släktingarna inte kan leva åtskilda. Ett intyg för att kunna bevisa detta kan vara dokument som visar att ni har sammanbott med varandra innan du flyttade till Sverige samt något annat som pekar på att din du och din mamma är beroende av varandra.

Detta innebär att man endast undantagsvis kan erhålla uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige som man tidigare sammanbott med i hemlandet. Har det till exempel gått lång tid sedan du och din mamma bott isär är det omständighet som talar emot att ni har ett beroendeförhållande till varandra.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91168)