FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/09/2018

Hamnar jag i belastningsregistret om jag erkänner brott?

Blev anmälen för trakasserier online, är 15, kommer jag hamna i belastningsregistret om jag erkänner eller är det bäst om jag nekar brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Registret innehåller även t.ex. om du meddelats kontaktförbud mot någon (3 § Lagen om belastningsregister).

En anteckning i registret är således inte beroende av om du erkänner ett brott eller ej. Du hamnar i belastningsregistret först om du blir dömd för ett brott. Givetvis kan ett erkännande innebära att du blir dömd och därmed får en anteckning i belastningsregistret. Å andra sidan kan du bli åtalad trots att du nekar och för det fall att domstolen finner din skuld ställd utom rimligt tvivel blir du ändock dömd. Även då får du en anteckning i belastningsregistret.

Sammanfattningsvis kan jag inte råda dig om du ska erkänna brottet eller ej då jag inte har någon insyn i ditt specifika fall. Dock är en anteckning i belastningsregistret i slutändan beroende av om du faktiskt blir dömd för brottet.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo