Halvsysters rätt till arv

2015-08-12 i Arvsordning
FRÅGA
Jag och min bror har inga barn eller levande föräldrar, men vi har en halvsyster på pappas sida. Om jag eller min bror dör, så får våran halvsyster sin del. Men kan jag och min bror testamentera våran kvarlåtenskap, så att halvsystern inte får något?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt finns det två olika successionsformer, dessa är arv och testamente och regler om dessa återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Arv fördelas enligt den legala arvsordningen, vill man att sin kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt kan man, med några få undantag, göra det genom testamente. De viktigaste av dessa undantag är bröstarvingars rätt till laglott och basbeloppsregeln som gäller för makar och sambos.Du och din bror kan därför välja att testamentera er kvarlåtenskap så att er halvsyster inte får något, då hon inte har någon arvsrätt.

För att få skriva ett giltigt testamente krävs det att du är testatorn är 18 år gammal. Ordinära testamenten behandlas i 10:1 ÄB och är en formbunden rättshandling, vilket betyder att vissa formkrav måste vara uppfyllda för att handlingen ska vara juridiskt giltig. För att formkraven ska anses vara uppfyllda krävs det att testamentet är skriftligt och att underskriften bevittnas av två personer samtidigt. I 10:2 ÄB finns rekommendationer om vilket uppgifter ett testamente ska innehålla. Dessa är inga formkrav vilket betyder att ett testamente som inte innehåller dessa kan ha uppfyllt formkraven ändå.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att er halvsyster ärver av dig och din bror enligt den legala arvsordningen. Skriver ni testamente kan ni dock välja att exkludera henne och på så sätt göra henne arvslös. För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt krävs det att formkraven är uppfyllda.

Med Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1492)
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?
2020-10-09 Ärver jag min biologiska pappa eller min styvpappa?
2020-10-06 Vem ärver enligt arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85192)