Halvsyskons rätt till arv enligt den legala arvsordningen

2016-12-04 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster dog för 10 år sedan. Min fasters man har avlidit nu. De har inga arvingar mer än en halvbror till mannen. Kan min sk farbror ge bort hela deras förmögenheten till hans halvbror? Har jag som syskonbarn någon rätt till min fasters förmögenhet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fasters man ärvde din fasters egendom efter hennes död samt att din pappa härmed blev utan arv. Jag utgår vidare från att din fasters man inte har upprättat ett testamente.

Den egendom som din fasters man ärvde av din faster ingår numera i hans kvarlåtenskap. För att du ska få ta del av kvarlåtenskapen krävs det således att du är arvsberättigad efter din fasters man. Då din fasters man inte har upprättat ett testamente ska en fördelning av hans arv ske enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB) (här). Då din fasters man inte hade egna barn (bröstarvingar har rätt att ärva först enligt ÄB 2:1 - här) får hans halvsyskon istället rätt till arvet, förutsatt att din fasters man inte har föräldrar samt helsyskon vid liv (vilket jag utifrån omständigheterna i din fråga utgår från att han inte har). Detta framkommer av ÄB 2:2 st. 3 (här). Eftersom du inte är genetiskt kopplad med din fasters farbror ingår du inte i den legala arvsordningen.

Min samlade bedömning är därmed att du inte har rätt till arvet efter din fasters man, i vilken arvet från din faster ingår.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1526)
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?

Alla besvarade frågor (86620)