Halvsyskons rätt till arv då förälder avlider

Ärver mina halvbröder mig???

Far hade 3 söner som mor löste ut när han dog. Vi är 3 systrar som nu ärver mor. Om även mor gått bort och jag dör: ärver bara mina 2 systrar mig eller även mina halvbröder? (jag är ensam utan barn).

Jag vill att bara mina systrar och syskonbarn ska ärva mig och inte mina halvbröder. Kanske behöver upprätt ett testamente om så är fallet. Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej!

Inledningsvis kan sägas att arvsklasserna regleras i Ärvdabalken, som du finner här ÄB. Lagen delar in arvsklasser i tre delar. Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens bröstarvingar det vill säga arvlåtarens barn, se ÄB 2:1. Eftersom du inte har några barn blir den första arvsklassen direkt utesluten.

Andra arvsklassen blir aktuell först då det inte finns någon i första arvsklassen som ärver, ÄB 2:2. I första hand ärver den avlidnes mor och far hälften var av den avlidnes kvarlåtenskap. Om någon av föräldrarna inte längre lever ärver den avlidnes syskon och halvsyskon dennes del. Halvsyskonen ärver tillsammans med helsyskonen således den del som skulle tillfallit dennes förälder. Detta innebär att den kvarlåtenskap som skulle tillfalla din far det vill säga hälften av din kvarlåtenskap kommer dina halvsyskon och syskon att dela lika på.

Jag skulle råda dig att upprätta testamente om du enbart vill att din kvarlåtenskap skall fördelas emellan dina systrar och syskonbarn. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo