Halvsyskons rätt till arv

2016-08-11 i Arvsordning
FRÅGA
Man avlider - har inga egna barn - har 2 st helsyskon - har skrivet testamente att de 2 helsyskonen skall med fri förfogande rätt fördela kvarlåtenskapen lika. Föräldrarna lever ej.På avlidne faderns sida (har tidigare varit gift) finns 2 st halvsyskon.Ärver de 2 helsyskonen all kvarlåtenskap efter sin broder????????
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Regler om arvsordning finner du i Ärvdabalken 2 kap.

Den legala arvsordningen delas in i tre arvsklasser. I första arvsklassen (se Ärvdabalken 2 kap 1§) ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Eftersom att personen i din fråga inte har några barn blir inte första arvsklassen aktuell i detta fall, utan arvsrätten går istället vidare till arvingar i andra arvsklassen. Enligt andra arvsklassen (se Ärvdabalken 2 kap 2§) är det först mannens föräldrar som ska ärva honom och dela lika på hans kvarlåtenskap, men eftersom att föräldrarna inte finns i livet ska mannens syskon ärva i föräldrarnas ställe (s.k. istadarätt). Det är inte bara helsyskon som har rätt att ärva i sina föräldrars ställe, utan även halvsyskon till mannen. Istadarätten innebär att vart och ett av syskonen tar del av den arvslott som skulle tillfallit deras förälder. I ditt fall innebär det att den halva av mannens kvarlåtenskap som skulle ha tillfallit mannens mor ska delas lika mellan mannens två helsyskon. Den halva som skulle ha tillfallit mannens far ska delas lika mellan mannens två helsyskon samt mannens två halvsyskon, eftersom att de alla är barn till den avlidne fadern.

Sammanfattningvis, de två helsyskonen kommer att få dela lika på den arvslott som mannens mor skulle ha haft, dvs. de kommer få rätt till 1/2 vardera ur hälften av mannens kvarlåtenskap. Sedan kommer de två helsyskonen få dela den andra halvan av kvarlåtenskapen tillsammans med de två halvsyskonen och därmed få en 1/4 vardera ur denna halva.

Hoppas att detta besvarar din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1481)
2020-09-27 Särkullbarnens rätt till arv, efter en förälders död
2020-09-27 Fråga om arvsrätt och god man/förvaltare
2020-09-26 Vem ärver bortgången förälder?
2020-09-26 Vem ärver om bröstarvinge inte finns i livet?

Alla besvarade frågor (84467)