Halvsyskons arvsrätt efter sitt syskon

2016-07-30 i Arvsordning
FRÅGA
Min syster har avlidit. Hon efterlämnar endast helbroder ( mig ) samt halvsyster som hennes och min framlidna far hade i ett tidigare trolovningsförhållande innan han gifte sig med min och min ( nu alltså framlidna) systers mor. Jag antar att jag är arvsberättigad men är halvsystern arvsberättigad och i så fall hur mycket av min systers tillgångar ska tillfalla var och en?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i ärvdabalken 2 kapitlet 2§ 3 stycket första meningen här. Paragrafen är emellertid svårare att tolka än den först förefaller. Utgångspunkten är att din systers kvarlåtenskap delas lika mellan hennes (och därmed även dina) föräldrar. Nu är båda föräldrarna dock döda, vilket gör att den avlidnes föräldrars barn delar på det som föräldrarna skulle ha haft. Du tar ensam över din mammas halva av arvet, eftersom du är det enda kvarlevande helsyskonet. Däremot måste du dela din pappas halva av kvarlåtenskapen med din halvsyster.

Du ärver alltså 3/4 av kvarlåtenskapen och din halvsyster ärver 1/3.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på alina.borgsen@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88271)