Hålla fast en person och pussa denna på kinden

FRÅGA
Hej,Är det brottsligt att ta tag i någon på stan, hålla om personen och ge personen pussar på kinden mot personens vilja?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ja, att mot någons vilja hålla fast en person kan, beroende på tiden det fortgår och övriga omständigheter som till exempel hur "hårt" man håller i personen, utgöra olaga frihetsberövande. Det bör i regel dock ses som en mindre grov variant av brottet vilket innebär att även böter kan dömas ut i stället för fängelse.

Är handlingen väldigt "lindrig" och således inte tillräcklig för att utgöra olaga frihetsberövande (t.ex. om händelseförloppet går mycket fort) torde det istället ses som ofredande, vilket är ett betydligt lindrigare brott. Med tanke på hur fort händelsen förmodligen sker och det väldigt lindriga frihetsberövandet som uppstår är det enligt min mening troligare att det är just ofredande som kommer att aktualiseras. Det är dock uppenbart att det är brottsligt att mot någons vilja hålla fast denne och pussa personen på kinden.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1057)
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?
2020-11-21 Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?
2020-11-18 Olovlig avlyssning?
2020-11-17 Påföljder vid ofredande av kassabiträde

Alla besvarade frågor (86405)