FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/10/2014

Hålla egendom utanför bodelning?

Skilsmässa och bodelning

Min fd fru och jag ska skilja oss. Det var hennes otrohet som knäckte förhållandet. Vi skickade in blankett om äktenskapsskillnad i januari i år. Det har nu gått mer än 6 mån betänketid eftersom det finns barn med i bilden. Vi tänkte skicka in fullföljd till veckan. Hon har flyttat in hos en ny man och jag bor kvar i villan. Denna villa värderas till ca 3milj kr. Den fick jag som gåva av mina föräldrar innan vi gifte oss. Ingen enskild egendom på den.

Vet om att vid skilsmässa så fd frun rätt att kräva hälften av villan. Jag kan tänka mig att ge henne ersättning för det som hon spenderat på huset och det är inte halva värdet av villan. Hon har spenderat ca 400 000kr. Att hon skulle få 50% känns inte moraliskt rätt eftersom villan är en gåva från mina föräldrar till mig innan vi gifte oss samt hennes otrohetsaffärer som torterade mig psykiskt. Inga lån finns.

Om jag skänker villan till en god vän innan fullföljden skickas in, vad händer sedan vid en bodelning?

Eller…

Om vi inte skickar in någon fullföljd samt 1 års tidsrummet för äktenskapsskillnad går ut så är vi fortfarande gifta och jag äger ej villan då utan min goda vän.

Om vi gör om äktenskapsskillnad samt fullföljd på nytt i januari 2015, så kommer inte villan att räknas med i en bodelning eftersom jag inte äger den. Korrekt?

Förstår ni vart jag vill komma? Vore väldigt tacksam för svar då det gäller en villa som jag växt upp i och fick i gåva av mina föräldrar.

Lawline svarar

Hej!

Vid en bodelning ska du och din fru dela lika på värdet av ert totala giftorättsgods, 11:3 äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att villans värde, efter avdrag för eventuella skulder och latent skatt, ska delas lika er emellan.

Villans värde ska delas lika även om du lyckas ge bort den innan fullföljd av äktenskapsskillnaden. Bodelning ska nämligen baseras på vilka tillgångar som fanns vid den så kallade brytdagen, vilket är den dagen ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten, 9:2 ÄktB. Då villan fanns när ni ansökte om äktenskapsskillnad sa den således ingå i bodelningen även om den senare givits bort.

Inte heller kan du undgå en delning av villan genom att inte begära fullföljd, ge bort villan och sedan ansöka om äktenskapsskillnad på nytt. Om en make inom tre år före ansökan om äktenskapsskillnad givit bort egendom av inte obetydlig omfattning ska nämligen beräkning vid bodelning göras som om egendomen fortfarande finns kvar, 11:4 ÄktB. Man vill undvika precis sådana förfaranden som du vill försöka med, att make minskar sitt giftorättsgods för att det ska finnas mindre kvar att dela i en bodelning. Du kommer därför inte kunna undvika att villan ingår i bodelningen genom att ge bort den och sedan ansöka om äktenskapsskillnad på nytt 2015. Att notera är också att du inte utan din frus samtycke kan ge bort villan under bestående äktenskap, 7:5 ÄktB, varför hon ändå kan stoppa förfarandet.

Att komma ihåg är dock att det råder avtalsfrihet mellan dig och din fru när ni gör bodelningen (så till vida att ingen av er har skulder som överstiger tillgångarna, se 13:1 ÄktB). Ni kan därför själva att frångå reglerna om hälftendelning. Om din fru godtar att villan lämnas utanför bodelningen kan ni göra så och dela häldten på resterande egendom. T.ex. skulle du kunna föreslå den idé du har om att ersätta henne för de 400 000 kronor hon lagt ut på villan. Men din fru har rätt att enligt lag kräva halva villans nettovärde, varför en sådan överenskommelse förutsätter att hon går med på det.

Delningen innebär dock inte att du nödvändigtvis måste ge henne halva villan, utan du kan istället lämna henne motsvarande belopp i pengar, 11:9 ÄktB. Om du har råd att köpa ut din fru får kan du således behålla villan. Detta förutsätter dock att hon inte begär att få överta villan och anses bäst behöva den, 11:8 ÄktB, vilket t.ex. kan vara fallet om barnen huvudsakligen ska bo med henne och hon därför vill att de ska kunna bo kvar i villan. Men då hon redan flyttat till annan bostad kanske risken för ett sådant anspråk inte är så

Äktenskapsbalken hittar du här https://lagen.nu/1987:230

Vänliga hälnsingar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”