Häleri och häleriförseelse - om god tro vid köp av stulen vara

FRÅGA
Kan jag få böter för häleri? Jag har köpt en iphone 7 på shpock, vilket är en liknande sida till blocket.Jag har märkt att priserna är lägre på shpock än vad de är på blocket och det är enklare att pruta på appen shpock.Hursomhelst köpte jag en iPhone 7 som säljaren sa var trasig. Han la ut annonsen för 1500, men som sagt så var det enkelt för mig att pruta på denna säljaren, precis som många andra säljare på appen shpock. Jag prutade på Telefonen till 800 kronor och säljaren gick med på det.Telefonen såldes utan tillbehör, och jag var okej med det eftersom att jag har köpt telefoner (ej fungerande) utan tillbehör tidigare och det har inte varit några problem med dem.Jag frågade säljaren flertal gånger om telefonen var stulen, men säljaren nekade och sa att han gärna ville köpa tillbaka telefonen när/om jag kunde laga telefonen.Det fick mig att faktiskt tro att de var hans egna telefon, så jag köpte telefonen.Telefonen som jag köpte var inte trasig, men krävde en så kallad ¨hårdomstart¨ för att den skulle fungera.När jag anslöt telefonen till internet så fick jag reda på att telefonen var stulen och jag fick ett meddelande som stod att jag skulle ringa ägarens nummer.Jag försökte kontakta säljaren på shpock men han svarade inte och det har gått 2 dagar nu.Jag förstår att jag har gjort fel och kan tänka mig lämna tillbaka telefonen till den riktiga ägaren utan att begära pengar.Hur jag ska göra nu? Enligt mig så köpte jag i ''god tro'', men det är min åsikt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Häleri

När någon befattat sig med egendom först efter att den fråntagits annan genom ett brott (exempelvis stöld), och då bidragit till något som vanligtvis kan sägas försvåra för ägaren att få tillbaka egendomen (exempelvis att sälja det stulna), rör det sig om häleri, se 9 kap. 6 § Brottsbalken. Straffet för häleri är fängelse i max två år. Häleri är ett uppsåtligt brott och för att ansvar skall föreligga krävs vetskap om att den aktuella saken är stulen. Om så inte är fallet är ansvar för häleri uteslutet.

Häleriförseelse

Om brottet bedöms som ringa (till exempel om värdet av det stulna är mycket lågt) eller om personen inte visste att egendomen var stulen men haft skälig anledning att anta det, kan det istället röra sig om häleriförseelse med straffet böter eller fängelse i max 6 månader. För häleriförseelse krävs enbart oaktsamhet för att leda till ansvar, se 9 kap 7 § Brottsbalken. Gränsdragningen är av naturliga skäl svårare att göra i detta fall och det görs en prövning om god tro förelegat i det enskilda fallet. För att du som köpare skall anses vara i god tro skall det anses sannolikt att:

1. Egendomens beskaffenhet, 2. förhållandena under vilka den utbjöds, och 3. omständigheterna i övrigt; var sådana att du inte borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I en sådan bedömning tar man exempelvis hänsyn till var du köpte saken, vem säljaren var och om priset på varan stod i rimligt förhållande till sakens faktiska värde. Det rör sig om en helhetsbedömning som ska utvisa huruvida du var i god tro vid köptillfället eller inte. Bedöms du ha varit i god tro, ska du inte heller lagföras.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97415)