Häleri att sälja stöldgods

FRÅGA
Hej!Jag tycker verkligen att era svar är mycket användbara och jag läser dem ofta när jag undrar över något. Nu har jag en fråga, som jag inte vet vad som är korrekt svar på. Jag har hittat två olika svar på samma fråga som ni besvarat.Det handlar om ifall det bedöms som häleri att sälja stöldgods.120827: skriver ni att det är häleri enligt BrB 9:6170212: skriver ni att det inte bedöms vara häleri enligt samma lagrumVad är det som gäller? Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för dina fina ord och för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 9 kap. 6 § Brottsbalken finns mycket riktigt en bestämmelse om brottet häleri. Enligt punkt 1 i paragrafen gäller att den som "på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott" döms för häleri till fängelse i högst två år.

Punkt 1 kallas sakhäleri och för att göra sig skyldig till detta måste man alltså för det första ta befattning med något som är frånhänt från någon annan genom brott. Förenklat innebär detta att man innehar en sak eller pengar som i ett tidigare skede stulits från någon annan – man behöver alltså inte själv ha stulit egendomen utan bara befatta sig med den. För det andra måste man för att göra sig skyldig till häleri dessutom befatta sig med egendomen på ett sätt som är ägnat att försvåra återställande. Att befattningen varit ägnad att försvåra återställande innebär inte att återställandet rent faktiskt behöver ha försvårats. Det är härvid tillräckligt att själv förvärva föremålet i fråga, att konsumera det, att ta emot och förvara det för annans räkning eller att överlåta eller pantsätta det. Även att bjuda ut stulet gods till försäljning har ansetts straffbart (NJA 1976 s 436).

Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga att den som säljer stöldgods, eller utbjuder detta till försäljning, gör sig skyldig till häleri enligt 9 kap 6 § Brottsbalken (se framförallt NJA 1976 s 436 som handlade om just ett sådant fall).

Hoppas du fått svar på din fråga och att du fortsätter använda dig av Lawline! Du är alltid varmt välkommen att ställa en fråga om du funderar över något mer.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?