Häktning vid grovt bedrägeri

Hej undrar kan man bli häktad för nätbedrägeri beloppet handlar om 100 tusen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om det är möjligt att häktas om man har begått ett bedrägeribrott till en summa på 100 tusen kronor. 


Vilken grad av bedrägeri? 

När det kommer till bedrägeri kan man dela in det i olika grader. Huvudformen heter bara bedrägeri men kallas ibland för ”bedrägeri av normalgraden”. Straffskalan för den graden är fängelse i upp till två år. 


Om ett bedrägeribrott är mindre allvarligt med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter kan brottet i stället bedömas som ringa bedrägeri. Oftast är det värdet på det som den lurade blir av med som avgör detta och normalt går gränsen vid 1 250 kr (samma gräns som gäller mellan ringa stöld och stöld). Straffskalan för ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst sex månader. 


Är brottet allvarligare kan det i stället vara fråga om grovt bedrägeri. Det som främst avgör om ett bedrägeribrott är grovt är enligt lagtexten (9 kapitlet 3 § brottsbalken) om gärningspersonen har missbrukat allmänt förtroende eller använt falska handlingar eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. För grovt bedrägeri och grovt fordringsbedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.


Vad krävs det för att bli häktad?  

För att häktning ska få ske så krävs det att brottet har en straffpåföljd på 1 års fängelse eller mer, vilket bedrägeri har. Vidare ska man vara ”sannolikt misstänkt” för brottet. Detta är av den högre graden av brottsmisstanke. Det kan exempelvis vara att något bevis binder dig till brottet. Slutligen krävs det även att det finns risk att du som misstänkt avviker från straff, förstör bevis, försvårar utredningen eller fortsätter med sin brottsliga verksamhet, (24 kap 1 § första stycket RB). Dock får inte häktning ske om det finns misstanke om att du bara får böter i påföljd, vilket i detta fall kan vara aktuellt, (24 kap 1 § fjärde stycket RB). 


Vad innebär det för dig? 

I ditt fall kan det handla om grovt bedrägeri därav passerar det gränsen på 1 års fängelse därav kan häktning komma att bli aktuellt. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”