Hade parkeringsbiljett men parkerade på plats för P-skiva, uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift?

2017-11-06 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga till er som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med. Jag parkerade min bil vid stationen här i Kristianstad och på skylten som finns står det att man får använda p-skiva till höger om skylten i 1 timtill vänster om skylten använder man vanlig parkeringsbiljett från biljett automaten. Jag tryckte biljett men tänkte fel så jag stod på platserna där man ska ha p-skiva men hade dock parkerings biljett. När jag kom tillbaka hade jag en p bot på 400kr på vindrutan. Tycker det känns lite orättvist för jag har ju betalt för parkering, är det rätt att jag fått en bot?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt.

Enligt förarbetena till denna lag krävs det mer än att försumligheten är ursäktlig. Kontrollavgift bör inte få tas ut om den olovliga parkeringen berott på någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Som exempel anges egen eller nära anhörigs sjukdom. Även andra situationer som du inte kan påverka själv bör vara skäl nog.

Det är fullt förståeligt att det känns orättvist men regeln ovan bör användas restriktivt enligt lagstiftaren. I ett tidigare rättsfall från Hovrätten för nedre Norrland 2010:51 hade en som haft parkeringstillstånd för boende lånat ut sin bil till en vän, när vännen sedan lämnat tillbaka bilen hade han parkerat den på besöksparkeringen och bilägaren hade på grund av detta fått kontrollavgift. Trots att han hade ett parkeringstillstånd var han skyldig enligt Hovrätten att erlägga betalning för kontrollavgiften. Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut kontrollavgift vid tomtmarksparkering fastän avgift erlagts men parkeringsbiljetten kommit att hamna på bilgolvet (Svea hovrätt 1998:78). Ansvaret att följa anvisningarna som ges på plats är tämligen långtgående, såvida anvisningarna framgått tydligt på platsen genom vägmarkering och skyltning (3 §). Du kan däremot kontakta parkeringsbolaget för att få din kontrollavgift avskriven, med tanke på omständigheterna och att du ändå betalat för en parkeringsbiljett.

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95665)