FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/04/2022

Hade min arbetsgivare rätt att avskeda mig?

Hej. Jag och min föredetta ”bästa vän” som jag även jobbade i samma arbetslag som hamnade i ett slagsmål på fritiden och han fick väl lite mer märken än mig. Båda gjorde polisanmälan som blev nedlagda då det ansågs ord mot ord. Dock så tog vår arbetsgivare helt och hållet hans sida och jag blev avskedad direkt (en veckas notis) medan han får jobba kvar. Är detta rätt? borde inte antingen båda eller ingen bli avskedad om det nu ska vara rättvist? Jag funderar på att anmäla arbetsgivaren för felaktigt avsked, jag är dock inte fackligt ansluten. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstått det har du och din kollega hamnat i slagsmål, vilket lett till att du blivit avskedad. Du undrar nu om detta var rätt. För att besvara detta kommer jag att utgå ifrån lagen om anställningsskydd (LAS). 

Fanns grund för avskedande?

Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren och får inte grundas på något som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan underrättelsen skedde (18 § LAS). Med grovt åsidosättande av åligganden avses ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från arbetstagaren som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Exempel på saklig grund för avskedande är brottslighet i form av stöld eller misshandel på arbetsplatsen, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som skadat arbetsgivaren eller kollegor. När det gäller brottsliga handlingar utanför arbetsplatsen är det av betydelse om brottsligheten begåtts mot arbetsgivaren eller på annat sätt har anknytning till anställningen eller om den saknar sådan anknytning. Vidare ska en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att få ha anställningen kvar och arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningsförhållandet (se t.ex. AD 2014 nr 85). 

För att kunna avskeda någon krävs alltså tungt vägande skäl. Brottsliga handlingar som vidtas utanför arbetsplatsen kan i vissa fall utgöra sådant skäl. Det är svårt för mig att avgöra om din handling varit så grov att det utgör grund för avskedande, även om våld mot kollegor kan anses som det. Det är dock, precis som du nämner, märkligt att din kollega inte blev avskedad när han också var delaktig i slagsmålet. 

Hur kan man angripa ett avskedande?

Om man har blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning, kan avskedandet förklaras ogiltigt. Det kräver dock att man yrkar på ogiltighet vid domstol och att detta görs antingen inom två veckor efter avskedandet eller inom en månad efter att anställningen upphörde om inte arbetsgivaren i avskedsbeskedet angav att man kan väcka en ogiltighetstalan (35 och 40 §§ LAS). Det kan dock bli dyrt att föra processen själv, varför man i första hand bör kontakta sin fackliga ombudsman. Om man inte är fackligt ansluten är det bra att ta hjälp av en jurist.

Sammanfattning

Våld mot kollegor kan utgöra grund för avskedande. Det är som sagt svårt för mig att avgöra om din arbetsgivare hade rätt att avskeda dig eller inte. För att bestrida ett avskedande kan man yrka på ogiltighet vid domstol. Det är vidare viktigt att ta kontakt med antingen facket eller en jurist för att få hjälp med sitt ärende. På denna sida hittar du information om hur du kan anlita en av Lawlines jurister.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?